• Toekomstige schooltijden IKC Merweplein
  Toekomstige schooltijden IKC Merweplein

  Na de zomervakantie organiseren wij op 6 september een ouderavond. Op deze avond gaan we bespreken hoe we de schooltijden in de toekomst gaan regelen. Tijd: 19:30 uur tot 21:00 uur - Plaats: middenruimte Merweplein

   
 • Invoering Snappet in groep 4-8
  Invoering Snappet in groep 4-8

  Afgelopen jaar zijn we begonnen met een uitgebreide verkenning van Snappet in beide groepen 4. 


  Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets en inmiddels ook op chromebooks. Leerlingen maken opgaven op hun tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met werkboeken.

  Voordelen van Snappet zijn dat de kinderen direct feedback krijgen over de gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden (onderwijs op maat en niveau leerling) en leerkrachten tijdens de les al direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en van de gehele groep. Steeds meer basisscholen gebruiken Snappet. Zo zijn er binnen de Stichting OVO collega scholen die heel enthousiast zijn over de resultaten van het werken met Snappet. Voor de duidelijkheid. De methoden blijven hetzelfde. De verwerking van de lesstof verloopt anders!

  Wat is het doel van Snappet?

  Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet/laptop met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet/laptop dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

  Hoe werkt het?

  De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet/laptop en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren.

  Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met het voorgaande schriftelijke werk.

  Maar er is meer…

  De leerkracht kan meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt. De leerlingen zijn te volgen via het zogenaamde dashboard. Achter de naam van een kind ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, is het oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

  Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten). Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling de opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).

  Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

  Kort samengevat:

  Wat staat de leerlingen van groep 4-8 in schooljaar 2018-2019 te wachten:

  * de tablet in groep 4 en een chromebook in 5-8 vervangt de boeken en schriften van rekenen,  
     taal en spelling

  * de inhoud van de leerstof van alle groepen blijft hetzelfde

  * iedere leerling krijgt zijn eigen tablet/chromebook in bruikleen

  * we starten er het nieuwe schooljaar mee

  Voordelen van het werken met Snappet:

  * directe feedback voor de leerling

  * directe bijsturing door leerkracht mogelijk

  * leerlijnen die meer aansluiten bij persoonlijke ontwikkeling

  * leerstof wordt meer op eigen niveau aangeboden

  * er is automatisch veel verbredings-, herhalings- en verdiepingsstof beschikbaar

  * meer en gedetailleerder inzicht in leer- en werkvorderingen

  De invoering vindt onder begeleiding van Snappet plaats. Tijdens de informatieavond op ….zullen de leerkrachten uitleg geven over Snappet.

  Een zeer positieve ontwikkeling voor het onderwijs bij ons op het Merweplein! Zo kunnen we vel beter inspelen op de verschillende onderwijsbehoefte van kinderen. Onderzoek wijst uit dat de (Cito) resultaten van kinderen aanzienlijk verbeteren.

  Schrijven kinderen dan nooit meer? Ja, zeker wel. Er zal afwisseling zijn van werken met de digitale middelen en aandacht voor de motorische vaardigheden.

  Tevens is het zo dat de kinderen niet de gehele dag op hun apparaten kijken. Dit wordt afgewisseld met andere activiteiten. Kinderen schreven voorheen ook niet de gehele dag in hun schrift. Zij hebben ook andere vakken.

 • Stichting Leergeld
  Stichting Leergeld
  Voor opgroeiende kinderen is meedoen belangrijk. Niet alle ouders kunnen de kosten voor sportlessen of muzieklessen betalen. Ook het voldoen van een bijdrage voor schoolactiviteiten kan voor ouders lastig zijn. Meer info.

 

Hartelijk welkom op de site van het Merweplein

 

De school voor veelzijdige ontwikkeling ! 

 

Op de website van het Merweplein  krijgt u een indruk van onze prachtige school en tevens vindt u hier relevante documenten (schoolgids, jaarkalender, etc.)  die zowel voor toekomstige ouder(s)/verzorger(s) als voor de huidige ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.

Wilt u als toekomstige ouder(s)/verzorger(s) een echte indruk van de school krijgen, dan kunt u natuurlijk het beste een afspraak maken voor een informatieve rondleiding om zo de school ‘in werking’ te zien en een nog beter beeld van onze school te krijgen !

Verder vindt u op onze website de nieuwsbrief met actuele informatie, foto’s en andere interessante zaken. Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook!

Heeft u nog suggesties of tips voor onze website , dan vernemen wij die graag !

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Marion de Fijter en Melissa Groeneveld