Groep 5A

juf Hannie en juf Annika

19 april 2018

Hallo allemaal!

Deze week weer een stukje uit groep 5a.
We zijn zoveel mogelijk de blokken aan het afronden voor alweer de laatste vakantie van dit jaar.
De kinderen zitten op een nieuw plekje in een nieuw groepje. Dat is even wennen! Ook voor de juffen!
Met rekenen hebben we keersommen en gedeeld-door-sommen met grote getallen geoefend, 120:3 en 53x5. De tafels hebben we nog maar eens extra geoefend met de tienkantige dobbelstenen! Die worden nu bij steeds meer sommen belangrijk. En straks in groep 6 bij de breuken is het ook handig als je ze van voor naar achter kent!
Met taal hebben we ons best gedaan met het benoemen van zinsdelen. De persoonsvorm, het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord uit een zin halen, dat is nog best lastig.
Natuur ging dit hoofdstuk over ons lichaam, onze botten en spieren en alles wat we aan de buitenkant niet zien maar wat wel heel hard werkt! Vraag maar eens aan uw kind hoeveel botjes er wel niet in uw hand zitten!
We hebben ook al mogen genieten van een aantal spreekbeurten! Wat een knappe presentaties en vooral bijzondere onderwerpen!
De laatste werkdagen voor het verlof van juf Annika komen al snel dichterbij. Het wordt nu wel heel spannend hoe haar kindje eruit gaat zien en vooral hoe zij gaat heten.
Nog één weekje hard werken en dan luiden wij de laatste vrijdag de vakantie in met de Koningsspelen! Alvast een fijne vakantie en tot maandag 7 mei!

Maandag 19 maart 2018

Deze week weer een stukje uit groep 5a!
Deze en aankomende week staat de hele school in het teken van Muziek!  Overal hoor je muziek in de school. Zelfs bij de gymles van juf Carla. In onze klas staat het thema ritme centraal.
Na de vakantie begonnen we eerst met een heel leuk uitje. Op dinsdag 6 maart mochten wij een bezoek brengen aan de brandweerkazerne van Gorinchem. Wat ontzettend leuk en leerzaam. We hebben heel veel informatie gekregen over de verschillende brandweerwagens en hun inhoud en de kinderen hebben buiten zelf geblust met een echte brandweerslang! De kinderen kregen antwoord op al hun vragen en de brandweerman kreeg een mooi compliment van een van onze leerlingen: Ondanks zijn leeftijd zag hij er nog strak uit!
‘s Middags was de middag van de negenjaarsprik. Wat een spanning zo’n eerste prik die ze bewust meemaken.

Naast alle gezelligheid is er ook nog heel hard gewerkt! Met rekenen hebben we leren afronden. Rekenen met €0,49 is helemaal niet handig dus maken we er €0.50 van. Dat rekent veel makkelijker. We rekenen ook al heel handig met plus- en minsommen want soms kan je de honderdtallen en tientallen apart al optellen of aftrekken. Ook de keersommen en deelsommen met en zonder rest kwamen weer aan bod. Er wordt veel geoefend.
Het spelling controledictee was door heel veel kinderen heel goed gemaakt. De vele regels die we de afgelopen maanden geleerd hebben zitten er steeds beter in en de kinderen kunnen ze nu ook steeds beter zelf toepassen. Zelfs als er meerdere moeilijkheden in één woord zitten!
Over fietskaarten en streekkaarten kan uw kind u alles vertellen. Ook over de legenda én hoeveel inwoners Gorinchem heeft.
Bij begrijpend lezen voorspellen we waar een tekst over gaat zonder eerst te lezen. We kijken naar de titel en de plaatjes en bedenken dan waar het over zal gaan. Daarna gaan we controleren of dat klopt.
Als u eens zelf wilt meemaken hoe wij in de klas werken is het volgende week uw kans:
Volgende week is het de ‘ik ben welkom week’. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen in de groep. Op het raam van de klas hangt een inschrijflijst. Tot volgende week!!

Maandag 19 februari 2018

Wat vliegt de tijd! De kerstvakantie lijkt nog maar net afgelopen en de voorjaarsvakantie staat over een week alweer op de stoep! In de tussenliggende weken hebben wij heel hard gewerkt. De Citotoetsen hebben wij inmiddels afgerond. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan! Wij zijn druk bezig met het bekijken ervan en we hebben een start gemaakt met de rapporten.

Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hun rapport mee en de week erna bespreken we deze met u. Al voordat de rapporten geschreven zijn, kan ik zeggen: U mag trots zijn op wat uw kind deze eerste periode al heeft geleerd en bereikt!

Maandag zijn we naar de voorstelling Kodo geweest in theater Peeriscoop. Een hele mooie voorstelling over verschillende emoties. En woensdag was de eerste les van de blazersklas! De kinderen hebben hun instrument mee naar huis om te oefenen! Elke woensdag moet het instrument weer mee terug naar school, zodat zij kunnen oefenen voor het concert!

Alle kinderen hebben hun boekbesprekingen gepresenteerd. We hebben ervan genoten! Na de vakantie starten we met de spreekbeurten. Veel kinderen hebben al een onderwerp en zijn er al druk mee bezig. We kijken ook weer uit naar deze presentaties!

Met taal zijn wij bezig geweest met voegwoorden. Want, omdat, dus, of... lastig hoor om daarmee twee zinnen aan elkaar te pakken! En we leren dat het groter dan, of even groot als is.  Bij rekenen leren we in blok 8 de grote getallen handig optellen en aftrekken door eerst naar de honderdtallen te kijken. Met spelling zijn we voorzichtig begonnen met werkwoordspelling. We hebben de stam van een werkwoord geleerd! Maar ook bij werkwoorden moet je blijven letten op molen en mollen woorden, dus ook dat komt weer terug! Volgende week oefenen we nog even verder en daarna hebben we een weekje vakantie!

Maandag 5 februari 2018

We zijn al weer lekker op stoom! Voor de meeste vakken zijn we al aan het tweede boek begonnen.
De aankomende weken worden de eerste Cito toetsen afgenomen. We verspreiden deze zoveel mogelijk over de komende weken, dan valt het best mee. Na de voorjaarsvakantie hebben wij alles geanalyseerd en kunnen we met u het rapport van uw kind bespreken.

Met rekenen oefenen we verder met deelsommen met en zonder rest en de optel en aftel strategieën boven de 100. Ook het digitale klokijken komt weer aanbod. Dat was even schrikken voor sommige kinderen! En we maken steeds meer stapjes in het verkennen van het metriek stelsel!

’s Ochtends starten we steeds met een minuutje racelezen. Zoveel mogelijk woorden in 1 minuut lezen en jezelf gedurende de week steeds een beetje verbeteren. Daarna volgt hij 5 woordendictee waar we nog eens extra oefenen met woorden uit het blok. Met lezen zitten al veel kinderen op het niveau van groep 5, maar ook hier geldt: heel veel blijven lezen! Zo blijven we op niveau ook als de teksten bij de zaakvakken moeilijker worden.

Over zaakvakken gesproken: we hebben het hoofdstuk over ridders, kastelen & steden en staten afgerond. We hebben extra geoefend met de samenvatting en een echte mindmap over het onderwerp gemaakt. Tenslotte hebben we de digibord race gedaan, dus nu weten de kinderen alles over die tijd!

Volgende week maandag 12 februari gaan we naar de voorstelling ‘Kodo het geheim van de Samurai’. Een spannende voorstelling over de thema’s angst, moed en afscheid nemen. Ouders die ons willen brengen en ophalen alvast hartelijk dank!

Maandag 22 januari 2018

Vorige week zijn we na een fijne kerstvakantie weer fris van start gegaan. Er staat een hoop te gebeuren de komende tijd, dus fijn dat iedereen uitgerust is.

Inmiddels hebben een groot aantal kinderen al voor het eerst een boekbespreking gehouden. Hoewel het natuurlijk best spannend is, ontdekt bijna iedereen dat het best leuk is om iets over je favoriete boek te vertellen. Na de voorjaarsvakantie wordt er ook gestart met spreekbeurten. Binnenkort ontvangen jullie een brief met tips.

Spelling vinden we in groep 5 best een moeilijk vak. Het is belangrijk dat je een woord niet meteen opschrijft maar er eerst goed over nadenkt en bedenkt welke spellingsregel of spellingsregels er op het woord van toepassing zijn. Momenteel zijn we daar goed mee aan het oefenen.

Voor maandag 12 februari zijn we nog steeds op zoek naar vaders, moeders, opa’s en/of oma’s die ons naar de voorstelling willen rijden. Graag even opgeven bij juf Danielle!

Vandaag hebben de kinderen, na een week (voor het eerst) huiswerk, hun eerste Topo toets gekregen. Dat vonden ze best spannend hoor! In de klas hebben we besproken hoe je het beste een Topo toets kunt oefenen. We hopen dat het voor iedereen een leuke eerste huiswerk ervaring is geweest. Over een aantal weken volgt er wederom een Topo toets. Hierover ontvangt u een week van te voren wederom informatie.

Maandag 11 december 2017

Indy en Mila uit groep 5A verzorgen dit keer het stukje voor in de nieuwsbrief. Ze vertellen over onze gezellige Sinterklaasviering op dinsdag 5 december.

Vijf december was een gezellige dag voor heel de school want Sinterklaas kwam feestelijk binnen in de versierde stoomboot met al zijn Pieten. De Pieten kwamen met ons de school in. Voor de groepen 5,6,7 en 8 was het surprises uitpakken. In onze groep hadden alle kinderen heel erg hun best gedaan. Zo waren er bijvoorbeeld een heel groot kartonnen paard, een gekleurd uiltje en een reuze gitaar. Er waren veel cadeaus dus ook veel rommel. Gelukkig hebben we met z’n allen de klas opgeruimd. Tussendoor gingen we buitenspelen en toen kregen we drinken en eten. Het eten was taai taai. Daarna gingen we verder met de surprises aan elkaar geven. Na de pauze gingen we een spel met pepernoten spelen en daarna gingen we naar de gym. Het was pietengym! Terug gekomen op school kregen we nog pepernoten en drinken en was de dag afgelopen.

We hebben het heel gezellig gehad!

Groetjes, Mila en Indy

Maandag 27 november 2017

Inmiddels zitten de voortgangsgesprekken er bijna allemaal op. Fijn om u even gesproken te hebben over uw kind! De kinderen hebben de eerste periode in groep 5 ontzettend hun best gedaan. Waar de een bijna alles een makkie vindt heeft de ander soms veel moeite met rekenen of spelling. Waar de een een sprong neemt neemt de ander een stapje, maar iedereen gaat vooruit! We proberen alle kinderen zoveel mogelijk te begeleiden en te helpen. De een met extra uitleg de ander met een extra uitdaging. Maar het aller belangrijkste blijft dat alle kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen in de klas.

Afgelopen dinsdag was de wensen en verwachtingen ochtend op school. In de klas hebben we in onze tafelgroepjes gesproken over jij en de school, jij en de wijk, jij en opvoeden, jij en de anderen en jij en de regels. In 5 rondes werden wensen en verwachtingen genoteerd. Wat een mooie en soms simpel te realiseren wensen heeft de groep. Waar iedereen het over eens was was dat er een natuurplein of -park moet komen waar je kunt klimmen en hangen en hutten kunt bouwen! Maar ook rust, eerlijkheid en een school waar niet gepest wordt, zijn wensen waar de kinderen veel waarde aan hechten. Mooi om te zien dat de wensen van de grote mensen op heel veel gebieden overeen komen met de wensen van de kleine mensen. Alle wensen en verwachtingen van groep 5a hebben we geïnventariseerd en aangeboden aan de leerlingenraad. Nu maar hopen dat een aantal van onze wensen in de loop van de jaren gerealiseerd kan worden!

Op maandag gaan we sinds kort de laatste drie kwartier van de middag naar het computerlokaal. Daar oefenen we met bloon de woorden van de week van spelling en we maken een taal- en/of spellingles uit de methode online. Dat is dezelfde les als die in het werkboek staat, maar dan digitaal. De kinderen zien zo meteen of ze iets goed of fout gedaan hebben. Als ze klaar zijn met bloon en de les dan mogen ze verder oefenen met taal, rekenen of lezen op ambrasoft. 

Woensdag was een spannende dag! De kinderen hebben lootjes getrokken voor Sinterklaas. Zesentwintig zenuwachtige mini hulpsinterklazen in de dop. We zijn erg benieuwd naar de eigen gemaakte surprises en gedichten op 5 december én wie het echt tot 5 december geheim kan houden! Sssttttt! 

In ons volgende nieuwsberichtje zullen we het u laten weten!

Maandag 13 november 2017

Wat is er weer veel geleerd de afgelopen weken!

Na de vakantie zijn we begonnen met de boekbesprekingen! Wat is dat toch spannend! De groep geniet elke maandag en donderdag van de leuke presentaties! Na de boekbespreking geeft de klas tips en tops! Tips voor wat een volgende keer beter of anders kan en tops voor wat echt super ging! Dit kunnen de kinderen al heel goed!

Met rekenen zijn we begonnen aan de grote keersommen! 7x30! Als je de tafels goed kent, dan is dat niet zo moeilijk ontdekten de kinderen.
En we rekenen plus en min sommen uit met grote sprongen: 76-48= eerst een sprong van 40 eraf en dan nog 8 eraf. Om thuis te oefenen met verhaaltjes sommen kunt u eens kijken op www.redactiesommen.nl

Met taal hebben we geoefend met werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd. Dat was best lastig! Eerst het werkwoord zoeken in de zin en dan kijken of het werkwoord in de tegenwoordige of verleden tijd staat. We hebben gelachen om het ‘werkwoord’ toen: ik toen, jij toent, wij toenen????  Nee dat bleek geen werkwoord. Maar als je de t in een z verandert wel!

Met spelling kwamen de molen en mollen woorden aan bod. Hier zullen we het hele jaar mee blijven oefenen. Net als met alle ‘weetwoorden’ met de ei/ij en de ou/au. Ook hebben we -ig woorden geschreven. Je hoort aan het eind -ug, maar je schrijft -ig.

Het eerste hoofdstuk van geschiedenis hebben we afgerond met een toets. Alle kinderen hebben hier een voldoende of meer voor gehaald! Knap hoor!
Vanaf volgende week werken we tijdens wereldoriëntatie aan natuur. Het eerste hoofdstuk gaat over de kringloop van het leven: eten en gegeten worden.

En wat was het afgelopen dinsdag gezellig in de klas! Heel veel opa’s en oma’s kwamen een kijkje nemen bij hun kleinkind. En we hebben ook ooms en tantes op visite gehad, van kinderen van wie hun opa en/ of oma niet konden komen. Wat was het gezellig! We hebben samen met de opa’s en oma’s en ooms en tantes gerekend, geschreven en een les breinbrekers gedaan. Aan het eind hebben we de opa’s en oma’s eens laten zien hoe wij Engels leren! Het was een hele leuke ochtend!

Zoals u ziet is er weer hard gewerkt. Iedereen doet op zijn of haar niveau ontzettend zijn best! Hoe het met uw kind is gegaan de eerste weken in groep 5 bespreken we bij het voortgangsgesprek! Tot dan!

Maandag 23 oktober 2017

Hallo allemaal!

De eerste periode zit erop, we gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie! Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken!

Met rekenen zijn we begonnen met tafels boven de 10, zoals 5x12. Het wordt daarom steeds belangrijker dat de kinderen de tafels goed kennen. We oefenen extra in de klas met leuke tafelspelletjes: Tafelbingo, Tafelvierkantjes, en zelfs een tafel-digibordrace! Maar blijf ook thuis oefenen!

Met begrijpend lezen hebben we het eerste blok al afgerond met een toets.

Spelling was best moeilijk dit blok. We leerden over de molen-woorden. Woorden met aan het eind van een klankgroep een lange klank. Daarvoor hebben we zelfs So- fie doormidden geknipt. En panda-woorden, woorden met een lange klank aan het eind. Alleen bij de ee schrijf je er dan twee!

Nu we van aardrijkskunde het eerste hoofdstuk afgerond hebben, zijn we gestart met de eerste lessen van geschiedenis. We hebben al veel geleerd over het trechterbekervolk. En dat een hunebed geen bed van reuzen is geweest, maar een graf waarin grafgiften werden meegegeven, waardoor wij nu heel veel weten over die tijd. En hoe slim de mensen toen waren! Ze gebruikten boomstammen om die zware stenen op elkaar te stapelen!

Maandag kwam juf Melissa in de klas voorlezen i.v.m. de Kinderboekenweek. Ze las een verhaal voor uit het boek Gruwelijk grappige griezelverhalen van Tosca Menten e.a.

Ik heb maandagochtend het spits afgebeten met de boekbesprekingen. Na de vakantie gaan we hiermee écht beginnen! De kinderen weten nu hoe een boekbespreking in elkaar zit. Na de vakantie gaan we op maandag en donderdag kijken en luisteren naar elkaars boekbesprekingen! Spannend!

Juf Hannie is op maandag en dinsdag bij ons in de klas. Ze geeft af en toe een les en neemt kleine groepjes mee voor extra uitleg en hulp. We vinden het heel fijn dat ze weer in de klas is!

Maandag 2 oktober 2017

Deze week ook weer een berichtje van ons. Wat een bijzondere week was het! Dinsdag ging de hele groep op schoolreis naar Duinrel. Lekker kletsen in de bus, samen in de achtbaan en natuurlijk een kleinigheidje kopen van het zakgeld. Woensdag wilde iedereen het liefst tegelijk vertellen wat ze hadden beleefd.

Daarnaast was op vrijdag de opening van het IKC Merweplein. Een dag vol feestelijkheden en leuke activiteiten.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt hoor! We zijn gestart met een nieuw blok bij taal. Daarbij horen nieuwe themawoorden en hebben we het nu over synoniemen. Een moeilijk woord, maar de kinderen kunnen u vast uitleggen wat het betekend.

Bij rekenen worden de getallen steeds groter. Het is heel belangrijk om de tafels ook thuis goed te blijven oefenen. Op internet zijn er hele leuke spelletjes te vinden. We zijn ook begonnen met digitaal klok kijken. Vooral het vertalen van een digitale tijd naar een analoge tijd is soms nog best moeilijk!

Bij spelling hebben we het deze week gehad over weetwoorden met een au/ou of ei/ij. Hier is geen regel voor en oefenen is dus heel belangrijk. Zelfs de juf twijfelt soms tijdens het nakijken!

Na de herfstvakantie beginnen de boekbesprekingen. Onder de kinderen (en ouders) begint dit nu te leven. Lees goed het document wat we bij de planning hebben meegestuurd. Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.

Maandag 18 september 2017

Wat zijn we al hard op weg! De eerste 4 weken zitten er al weer op! We hebben allemaal onze draai en ritme gevonden in groep 5 en we hebben alweer hard gewerkt!

Het eerste blok van rekenen is afgerond. In blok 2 gaan we kennismaken en rekenen met de getallen boven de 100! Zelfs tot 1000! En we leren klokkijken op de digitale klok. Na de vakantie zijn de tafels een beetje weggezakt. We oefenen op school extra met de tienkantige dobbelstenen met het spel: Tafelvierkantjes. Oefenen jullie thuis ook nog eens extra? Dat kan heel goed op de computer of tablet! Ook voor klokkijken zijn online leuke oefeningen te vinden!

Met aardrijkskunde werken we over plattegronden en kaarten.

Bij spelling zijn alle categorieën van vorig jaar nogmaals aan bod gekomen. Vooral de molenwoorden zijn moeilijk! Die blijven we goed oefenen. 

Bij taal leren we een woordweb maken en hebben we op, onder, naast, tussen, tegen onze tafels en stoel gestaan om de voorzetsels te leren.

Vorige week vrijdag hebben we een ritme les gehad van de muziekjuf! Dat was heel leuk en leerzaam. Sarah heeft ons afgelopen maandag getrakteerd op een prachtig muziekstuk op haar gitaar! Wat super knap!

De allereerste les van begrijpend lezen ging over verschillende teksten: een informatie tekst, een tekst die je leest voor je plezier en een tekst die vertelt hoe je iets moet doen. 

Met gym wordt al druk geoefend voor het korfbaltoernooi op woensdag 27 september.

En naast dat alles wordt er ook druk vergaderd om krachtig van start te gaan en hebben we (bijna) alle ouders en veel kinderen gesproken tijdens de startgesprekken. De kinderen zijn echte experts over zichzelf en de ouders hebben ons veel geleerd over de kinderen. We gaan met al jullie goede tips aan de slag dit jaar!

Maandag 4 september 2017

Hallo allemaal,

Inmiddels zijn we al weer twee weken op school en lijkt de vakantie al weer lang geleden. Goed om iedereen na de vakantie weer gezond en vrolijk terug te zien! En groep 5A heeft er twee nieuwe leerlingen bij: Esmay en Sjoerd welkom!

Dit schooljaar zijn we krachtig van start gegaan. Het is belangrijk om in de eerste periode van een nieuw schooljaar weer even de tijd te nemen om aan elkaar te wennen. In de afgelopen twee weken hebben we allerlei spelletjes gedaan en de eerste fase is donderdag afgesloten met een groepsvergadering. Een belangrijk moment want tijdens een vergadering bespreek je hele belangrijke zaken! In onze groep stond de vraag -Wat is fijn in onze groep en wat kunnen we al goed?- centraal. In groepjes kreeg iedereen de mogelijkheid om zijn/haar gedachten hierover op papier te zetten. Heel mooi om te zien wat er allemaal al goed gaat en waar we dus heel trots op kunnen zijn. Vraag er thuis eens naar!

Afgelopen dinsdag was ook de informatie avond. Aan de aanwezige ouders hebben we onder andere uitgelegd hoe het in groep 5A in zijn werk gaat en hoe je ons het beste kunt bereiken. Op deze manier hebben we ook even met elkaar kennis kunnen maken en dat is heel prettig.

In de komende weken spreken we elkaar tijdens de startgesprekken. Tijdens de informatie avond hebben we uitgelegd dat uw kind tijdens deze gesprekken centraal staat. Het is dus heel belangrijk dat hij/zij er tijdens het gesprek bij is.

Voor nu iedereen een heel fijn weekend.

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !