Groep 5B

juf Michelle en juf Marisca

6 november 2017

Sinds een aantal weken hebben wij op dinsdag een stagiaire in de klas: Daphne van Kampen. Zij is een eerstejaarsstudent en zal het eerste half jaar steeds op dinsdag bij ons in de klas zijn.

Over 3 weken vinden de voortgangsgesprekken plaats. De kinderen krijgen pas in maart hun 1e rapport en om jullie tussentijds  op de hoogte te houden van de resultaten van uw kind zijn deze gesprekken ingepland. U krijgt hier binnenkort een uitnodiging voor.

Met krachtig van start hebben we met de hele klas nagedacht over regels die wij nodig hebben in de klas en waar we ons prettig bij voelen. Naar aanleiding van deze ‘vergaderingen’ hebben we een contract met regels opgesteld waar ieder kind zijn of haar handtekening onder heeft gezet. Dit betekent dat de kinderen hierbij hebben beloofd zich zo goed mogelijk te houden aan de opgestelde regels. En tot nu toe gaat dat erg goed. Er wordt hard gewerkt door de kinderen en (vaak) leuk met elkaar om gegaan!

Bij rekenen zijn we officieel begonnen met deelsommen. Waar de som eerst nog verstopt zat in een verhaaltje, gebruiken we nu de officiële notering, bijvoorbeeld 18:6=3. We leren de kinderen dat dit betekent dat je moet bedenken hoeveel groepjes van 6 er in 18 zitten. Oftewel hoeveel sprongen van 6 kun je maken tot je bij 18 komt. Deze deelsommen zullen de komende tijd centraal staan bij de rekenlessen. We benadrukken nog steeds dat het erg belangrijk is om de tafels goed te blijven oefenen, want die heb je natuurlijk hard nodig bij deze deelsommen.

Met taal zijn we bezig met de tegenwoordige tijd (tt) en de verleden tijd (vt) van werkwoorden. We ontdekken dat een werkwoord heel veel verschillende vormen kan hebben, leuk maar ook ingewikkeld!

Met geschiedenis hebben we het over sporen van vroeger, bijvoorbeeld de hunebedden! Wat een enorme stenen en hoe hebben de mensen die zo kunnen opstapelen. Als het goed is kunt uw kind dit uitleggen, vraag er maar eens naar….

25 september 2017

Aankomende dinsdag gaan we op schoolreis!! De kinderen hebben er zin in en het ziet er naar uit dat we best mooi weer zullen hebben.  Inmiddels zijn bijna alle startgesprekken achter de rug. Fijn om met ouders (en soms ook kind) te praten over het welbevinden van uw kind. Voor ons ook erg leerzaam! Bijna alle ouders hebben de Parro-uitnodiging geaccepteerd. Met deze app gaan we voornamelijk praktische mededelingen doen of korte vragen stellen. Erg handig dus! Mocht u nog niet gekoppeld zijn, geef dit even door aan ons dan kunnen we u opnieuw uitnodigen.

In de klas zijn we druk bezig met het opstellen van regels (Krachtig van Start). We hebben nagedacht over wat er al goed gaat bij ons in de klas en hoe dat komt. En wat we nodig hebben om te zorgen dat het zo goed blijft gaan. Uiteindelijk gaan we met elkaar regels opstellen die wij bij onze klas vinden passen en waar we ons aan gaan proberen te houden. Wordt vervolgd!

Met spelling zijn we met lastige categorieën bezig: Woorden zoals MOLEN: Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank (moo-), dan schrijf je a, e, o of u. Woorden zoals MOLLEN: Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank (mo-), dan volgens altijd 2 medeklinkers. Beste verwarrend en vooral lastig toe te passen. Oefen hier thuis ook gerust mee! Binnenkort krijgen de kinderen weer een Bloon account om mee te oefenen. Maar tot die tijd kunt u uw kind ook andere spellingsoefeningen laten doen. Kijk bijvoorbeeld eens op Ambrasoft of spellingoefenen.nl.

Met rekenen komen we er achter dat het erg belangrijk is om de tafels t/m 10 goed te kennen. Ook hiervoor is het dus handig om ook thuis te blijven oefenen. Binnenkort gaan we beginnen met deelsommen en daarbij zijn de keersommen natuurlijk onmisbaar!

Tegenwoordig krijgen de kinderen ook Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1 gaat over plattegronden. We hebben besloten om alle wereld-oriënterende vakken te clusteren en daardoor zijn we deze weken alleen met Aardrijkskunde bezig. Hierna komen ook Geschiedenis en Natuur aan de beurt. Steeds 1 hoofdstuk per 2/3 weken en aaneengesloten hieraan de bijbehorende toets. De kinderen krijgen dus geen huiswerk voor deze vakken mee.

We zijn in de klas op zoek naar 2 kinderen die plaats willen nemen in de leerlingenraad van school. Deze bestaat nu uit leerlingen uit groep 6 t/m 8 maar binnenkort komen hier dus 2 kinderen uit groep 5b en 2 uit groep 5a bij. Tot nu hebben 14(!) kinderen uit onze groep aangegeven hier interesse in te hebben. Volgende week gaan we loten!

Tot slot zijn we nog steeds op zoek naar 2 of 3 klassenouders. Hebt u interesse, geef het dan even aan ons door!

Januari 2018

23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie

23 januari: Kennismakingsochtend kleuters (10.15-12.00 uur)

 

JAARKALENDER !