Groep 6A

juf Marjan Br. en juf Iris

Maandag 19 februari 2018

Wat gaat de tijd snel. Over een paar dagen is het alweer voorjaarsvakantie. Inmiddels zitten de Cito’s erop en is het voor mij tijd om de resultaten hiervan te bekijken. Op 9 maart krijgen de kinderen hun rapport mee en de week daarna ga ik deze met u bespreken. Ik kan nu al zeggen dat ik in ieder geval trots ben op alle kinderen!

Vorige week maandag zijn we naar de voorstelling ‘Kodo, het geheim van de Samurai’ geweest. Hier hebben we van genoten. Ouders, en een opa en oma, die hebben gereden: bedankt! J

Met rekenen zijn we ondertussen bezig met blok 8. Hierin gaan we cijferend aftrekken met inwisselen verder oefenen, gaan we aan de slag met de getallenrij t/m 100 000 en ook met het aflezen en maken van grafieken met daarin de temperatuur in graden Celsius.

Vrijdag hebben nog twee kinderen hun boekbespreking en dan zitten ze erop. De kinderen hebben inmiddels een blad met daarop informatie voor hun spreekbeurt meegekregen. Ook weten ze wanneer ze aan de beurt zijn; de indeling hiervan hangt op het bord. Hier kunnen ze ook hun onderwerp opschrijven. Ik kijk weer erg uit naar alle spreekbeurten!

Alvast een fijne vakantie, geniet ervan!

Maandag 5 februari 2018

In groep 6A zijn we hard aan het werk. Bij rekenen, spelling en taal zijn we in het tweede (werk)boek begonnen. Ook zijn we bezig met de Cito’s. Deze hebben we verdeeld over drie weken, iedere week een vakgebied. Dan is het goed te doen. Rekenen zit erop. Deze week doen we spelling en volgende week begrijpend lezen. Tussendoor wordt ook getoetst hoeveel woorden de kinderen in een minuut lezen. Snel lezen oefenen we in de klas door het lezen van woordrijen en door iedere dag te flitsen.

Bij rekenen werken we dit blok aan: schattend aftrekken met grote getallen, kolomsgewijs- en daarna cijferend aftrekken en ruimtelijke figuren.

Bij spelling hebben we herhaald hoe we persoonsvormen in de tegenwoordige tijd schrijven, zijn we bezig met woorden die eindigen op –heid en gaan we leren hoe we persoonsvormen in de verleden tijd schrijven.

Bij taal leren we nieuwe woorden rondom de thema’s ‘post’ en ‘internet’, wat afkortingen zijn en hoe we de voltooide en onvoltooide tijd kunnen herkennen.

Maandag 12 februari gaan we naar de voorstelling ‘Kodo, het geheim van de samurai’ in theater Peeriscoop. Daar hebben we natuurlijk heel veel zin in!

Op vrijdag worden de boekbesprekingen gegeven. Wat doen de kinderen daar goed hun best op! Het is leuk om te zien, hoe iedereen dat op zijn/haar eigen manier doet! Na de voorjaarsvakantie zijn de spreekbeurten aan de beurt, daar krijgen ze binnenkort een brief met informatie over mee.

Maandag 11 december 2017

Hier weer een berichtje uit groep 6A! Afgelopen dinsdag hebben we een gezellige dag gehad. Wat waren er mooie surprises gemaakt, met daarbij leuke gedichten. Inmiddels is de klas al helemaal in kerststemming. Erg gezellig!

Naast alle gezelligheid van de decembermaand, werken we ook nog genoeg hoor..

Bij rekenen gaan we deze week aan blok 6 beginnen. Daarin gaan we verder met breuken, herhalen we vermenigvuldigen (met ombouwen, splitsen en rekenen met teveel) en gaan we aan de slag met cirkel- en staafgrafieken.

Bij spelling zijn we bezig met werkwoorden waarvan de ik-vorm op een d of t eindigt, gaan we leren hoe we woorden met meervoud op /s/ schrijven en herhalen we onder andere de categorieën ‘molen’ en ‘mollen’ (deze blijven moeilijk!).

Bij taal hebben we het gehad over hoe je de persoonsvorm kunt vinden in een zin en gaan we leren wat het voltooid deelwoord is. Ook gaan we onze woordenschat weer uitbreiden met nieuwe woorden.

Inmiddels heb ik alle voortgangsgesprekken gevoerd. Fijn u allemaal gesproken te hebben, bedankt!

We gaan er iets leuks van maken, de laatste twee weken van dit jaar!

Maandag 13 november 2017

Hier weer een stukje uit de groep! Na drie weken zijn we goed op weg met elkaar.

Bij rekenen zijn we in blok 4 bezig met cijferend optellen, hoofdrekenend vermenigvuldigen en delen en de inhoudsmaten liter, deciliter, centiliter en milliliter.

Bij spelling zijn we bezig met persoonsvormen in de tegenwoordige tijd waarvan de ik-vorm eindigt op een –d (raden), (weet)woorden met een /c/ die klinkt als /s/ of /k/ (circus) en herhalen we een aantal categorieën.

Bij taal zijn we bezig met tegenstellingen, voegwoorden en hoe je de betekenis van een woord kunt ontdekken.

Verder hebben we met zijn allen een planning gemaakt voor de boekbesprekingen. Vrijdag zijn de eerste twee kinderen aan de beurt, ik ben benieuwd hoor!

Afgelopen dinsdag was de opa- en omadag en kwamen veel opa’s en oma’s een kijkje in de klas nemen. Leuk om te zien, hoe blij de kinderen waren met hun komst. Het was een geslaagde ochtend!

Maandag 23 oktober 2017

De afgelopen periode is een rumoerige geweest voor groep 6a, maar wat hebben de kids zich hier goed doorheen geslagen! Naast de wisseling van leerkrachten was de lesstof ook niet altijd even gemakkelijk. We hebben een start gemaakt met kolomsgewijs optellen (beste ouders, wacht nog even met het cijferen zoals wij het vroeger hebben geleerd ;-) ). We zijn bezig met keer- en deelsommen op te lossen door de grotere getallen te splitsen en we hebben afgelopen week een pittige les gehad over coördinaten (ging wel) en de schaal omrekenen (lastig!). Ook met taal stonden er belangrijke zaken op het programma. Zo zijn we bezig geweest met de persoonsvorm, het onderwerp en gezegde, maar ook met aanwijzend en persoonlijk voornaamwoord. Best lastig voor sommigen, waar anderen hier gewoon doorheen racen. Dit is dan ook wel weer mooi om te zien. Zoals de kinderen omgaan met elkaars diversiteit, alsmede dat van de verschillende leerkrachten, is de andere kant dat wij dat ook moeten doen. 

Zoals bekend zit mijn tijd in deze groep er weer op. Mij wacht een andere uitdaging op een andere school. Ik heb hier heel veel zin in en kijk op een prettige manier terug op de afgelopen paar weken in deze groep. Ik wens iedereen veel succes (maar vooral ook plezier) in de aankomende tijd. 

Tot ziens,

Tim van Willigen

Maandag 4 september 2017

De afgelopen 2 weken hebben we regelmatig kennismakingsspelletjes gedaan. Dit was heel leuk om te doen. We beginnen elkaar al aardig te kennen. We zijn dus krachtig van start gegaan.

De eerste toets is ook opgegeven. De topotoets gaat over de Nederlandse provincies en de hoofdsteden. Deze kan ook geoefend worden op Topomania. Dit hebben we samen in de klas al een keer gedaan.

Dinsdagavond was de informatieavond. Iedereen bedankt voor jullie komst.

We zijn nog op zoek naar klassenmoeders, luizenmoeders en moeders/vaders die ons kunnen helpen met crea. Dit willen we op vrijdagmiddag gaan doen van 14.00 – 15.00 uur. We willen er mee starten na de herfstvakantie. We zullen de creamiddag houden om de 2 weken. Wie kan ons helpen?

Met rekenen zijn we de stof aan het herhalen van groep 5. Met spelling staan de categorieën ‘dertig’ en ‘heerlijk’ centraal.

Fijn weekend!

Groeten juf Marjan

 

 

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !