Groep 6B

juf Corina en juf Winke

9 april 2018

Vorige week was een korte week. Woensdagochtend hadden we een sfeervol lente ontbijt in de klas. Er was veel keuze en iedereen heeft heerlijk gegeten en gedronken. Overigens is er ook keurig netjes gegeten en opgeruimd. Dat is een compliment waard!

We zijn in de klas bezig met breuken, grafieken (zowel lijn- als staafgrafieken), hoofd- en rangtelwoorden, woorden uit het Engels, verleden tijd en voltooid deelwoord enz.

Volgende week starten we met de spreekbeurten. Deze staan op woensdag en vrijdag gepland. Heeft uw kind al een datum en een onderwerp ingevuld?

Heeft u thuis al gehoord over ‘Drei Japanesen?’ Wellicht kunt u eens vragen of uw zoon of dochter het liedje zingt!

26 maart 2018

Na de voorjaarsvakantie heb ik, juf Corina, mijn lestaken weer volledig opgepakt. Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om juf Doortje hartelijk te bedanken voor het op geweldige wijze overnemen van mijn werkzaamheden.

Inmiddels voelt het alsof ik niet afwezig geweest ben. De rapporten zijn meegegaan en de rapportgesprekken zijn achter de rug. Juf Winke en ik kijken met plezier terug op de positieve gesprekken die we met jullie ouders hebben gevoerd. Dank daarvoor.

Tijdens het project Muziek en dans hebben we o.a. het volgende gedaan: Ritmes klappen/ stampen, Muziek Zien, instrumenten maken met de maatjesklas, theater lezen, de Cupsong, een dans workshop, een les rondom djembé’s en bongo’s enz.

We leren breuken en verhoudingen, cijferend aftrekken, vragen stellen tijdens begrijpend lezen, topografie van Noord-Brabant en Limburg enz.

Deze week hebben we elke dag bezoek gehad van een aantal ouders die 1 of meer lessen konden bijwonen. Leuk dat op die momenten kinderen vooral iets aan hun ouders hebben geleerd!

22 februari 2018

Juf Corina komt steeds vaker in de klas om les te geven, heel fijn. Tijdens de vakantie zal ze nog verder aansterken, zodat ze na de vakantie weer helemaal voor de klas kan staan. Juf Doortje zal in de eerste week na de vakantie nog wel wat ondersteunende taken voor de groep doen. Daarna gaat ze lesgeven in groep 7B.

Alle toetsen zijn afgerond en ingehaald. De juffen zijn nu druk om alles te analyseren, zodat er weer plannen gemaakt kunnen worden voor de komende periode.

Met rekenen hebben we de overstap gemaakt van kolomsgewijs aftrekken naar cijferend aftrekken. Na flink oefenen hebben we dit al goed onder de knie.

Met taal hebben we het o.a. gehad over afkortingen en over het schrijven van een formele of informele mail.

Bij spelling is er veel aandacht gegaan naar de werkwoordspelling in de verleden tijd. We gebruiken daar de truc van ’t X kofschip. Hiervoor hebben de kinderen nog wel wat oefening nodig, dus daar gaan we na de vakantie nog veel mee aan de slag.

Alle kinderen zijn aan de beurt geweest voor hun boekbespreking. Na de vakantie krijgen ze uitleg over het geven van een spreekbeurt.

 

8 februari 2018

Wat waren er de afgelopen twee weken veel kinderen ziek in groep 6B!

Gelukkig zijn de meeste kinderen weer opgeknapt en is de klas nu weer gezellig vol.

Beterschap voor de kinderen, die nog ziek thuis zijn!

Ook in onze groep zijn we druk bezig met de verschillende Cito toetsen. Er is al gelezen en we hebben ook de rekentoets al gemaakt. In de klas benadrukken we dat je niet meer kunt doen dan je best, neem de tijd en werk geconcentreerd.

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we met de hele school in de hal de verjaardag van mevrouw Nel gevierd. Met de klas hebben we allemaal een bloem gemaakt en hier hebben we een mooie kaart van gemaakt. Olivier en Sophie mochten de kaart geven. Mevrouw Nel was er erg blij mee. En heeft de klas/school woensdag getrakteerd op iets lekkers.

Met rekenen zijn we begonnen met kolomsgewijs aftrekken. Dit gaat al best goed. Bij taal hebben we het gehad over het doel van een gesprek. Wil iemand jou overtuigen, iets uitleggen of vertellen? Hoofdstuk 2 van geschiedenis hebben we afgesloten met een toets. En wat zijn er mooie cijfers gehaald. Goed hoor jongens!

Volgende week maandag gaan we naar de voorstelling "Kodo, het geheim van de Samurai". We hebben er nu al zin in en zijn blij dat er genoeg auto's zijn om ons te rijden. Vaders, moeders en opa's alvast heel erg bedankt hiervoor!

21 december 2017 

Wat gaat de tijd toch snel!

Sint is weer vertrokken en de kerst staat voor de deur.

De klas is heel gezellig met lichtjes, een kerstboom en mooie knutselwerkjes.

Met hulp van ouders hebben alle kinderen een kerstelfje of een kerstman gezaagd en geverfd. De kinderen vonden het leuk om te doen en de werkjes hangen gezellig op het prikbord. Ouders bedankt voor het helpen!!

Met rekenen zijn we bezig met breuken. Als een hele taart 12 euro kost, hoeveel kost dan een halve taart of een kwart taart?

Ook vergelijken we lijnen met stroken. De lijn is 1 ¼ strook.

De kinderen moeten ook weten hoeveel er nog bij ¼ stok hoort om er een hele van te maken.

Kortom met rekenen hebben we veel geleerd en doen we allemaal erg ons best.

Met geschiedenis hebben we het over de tijd van de monniken en ridders.

Met spelling gaan we oefenen met woorden met 's bijvoorbeeld auto's en met woorden als mollen en molen.

Woensdagavond hebben we gezellig met elkaar kerstfeest gevierd in de klas. Wat zag iedereen er feestelijk uit en wat waren er lekkere hapjes. Tieze heeft kerstliedjes gespeeld op zijn gitaar, Mick op de klarinet en Rowan had zelf een kerstverhaal geschreven. Leuk hoor jongens, knap gedaan!!! Iedereen bedankt voor al het lekkers voor het kerstfeest en ook voor de hulp van het afgelopen jaar.

Tot slot willen wij iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar wensen en natuurlijk een hele fijne vakantie.

Groep 6B

16 november 2017

Nieuws uit groep 6B

Da laatste paar weken zijn er flink wat toetsen voorbijgekomen. Ook thuis moest geleerd worden voor topografie, aardrijkskunde en geschiedenis. Komende week staat het controledictee gepland. Extra oefenen met het woordpakket is zeker zinvol. Categorieën als c-s-k, i-ie, au-ou en ei-ij staan centraal. Tijdens de rekenlessen oefenen we met cijferend optellen en delen met grote getallen. Daarnaast  maken we elke dag een redactiesom. Het huiswerk zal de komende tijd ook in dit teken staan. Wilt u erop letten dat de kinderen ook de berekeningen bij het huiswerk inleveren?

In de klas hangt nu nog een herfstachtige sfeer. Deze zal echter snel plaats maken voor Sinterklaas. Het zou leuk zijn als de kinderen rondom dit thema boeken en materialen mee naar school nemen.

De gymlessen in de groep gaan steeds beter. Heeft u uw kind al eens gehoord over super trefbal, tikspel met 4 speelvelden of trefbal met 2 speelvelden? En wist u dat de kinderen al heel goed in staat zijn om gelijkwaardige tweetallen te maken?

Komende week staan de gesprekken gepland. Fijn dat u zich allemaal heeft ingeschreven! 

Graag tot volgende week!

6 november 2017

Nieuws uit groep 6B. 

Wat een stappen hebben we gezet binnen onze groep de afgelopen 2 weken! Er is steeds meer rust binnen de groep, het zelfstandig werken gaat steeds beter en lukt steeds langer. Zodoende is het voor ons meer en meer mogelijk verlengde en ook extra instructies te geven.  Tijdens de rekenlessen is er aandacht voor grote getallen en delen met rest. Zowel bij taal als bij spelling gaat het over persoonsvorm, gezegde en onderwerp. Dit kost veel kinderen moeite en vraagt veel herhaling. De kinderen oefenen met een actieve luisterhouding. Ook kunnen sommige kinderen al aantekeningen maken tijdens een instructie.

Alle startgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben deze gesprekken als zeer positief ervaren. Heel waardevol om van u en uw kind te horen wat echt belangrijk is voor het leren in de groep. Fijn ook dat u het met ons samen wilt doen. Een compliment is op zijn plaats voor de kinderen die zo goed in staat waren te verwoorden wat ze nodig hebben en wat ze daar zelf ook aan kunnen doen.

Komende week staat het schoolreisje op het programma. De kinderen verheugen zich hier enorm op.

9 oktober 2017

Vorige week dinsdag zijn we met onze klas naar Duinrell geweest.

We hadden heerlijk weer en hebben genoten.

Vrijdag was het al weer feest. De hele dag stond in het teken van de opening van het IKC. Er werden workshops gedaan, er was een lekkere traktatie voor alle kinderen, we mochten onze nieuwe schoolshirts aan en Fanna mocht zelfs op het podium gitaar spelen. Kortom een hele leuke dag.

Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon gewerkt.

Bij taal hebben we geleerd wat een alinea is en hebben we geleerd wat een aanwijzend voornaamwoord is. We kunnen het goede aanwijzend voornaamwoord invullen of het aanwijzend voornaamwoord in een zin opzoeken. Soms is dat nog best lastig.

Met spelling zijn we bezig met onderwerp en persoonsvorm.

We hebben woorden leren schrijven waarin de i klinkt als ie, bijvoorbeeld dirigent en we hebben geoefend met woorden met een lange of korte klank aan het eind van een klankgroep, bijvoorbeeld mollen of molen.

Bij geschiedenis hebben we het over de tijd van de jagers en de boeren.

Natuurlijk doen we ook nog veel groepsvormende activiteiten. Deze week had de juf een complimentenbal verstopt in een van de laatjes van de kinderen. Het kind dat de bal in zijn laatje vond, moest die dag zoveel mogelijk complimenten uitdelen. De andere kinderen mochten natuurlijk ook complimenten uitdelen, zodat het extra moeilijk werd om aan het eind van de dag te raden wie de bal in zijn la had gekregen.

25 september 2017

Wat een stappen hebben we gezet binnen onze groep de afgelopen 2 weken! Er is steeds meer rust binnen de groep, het zelfstandig werken gaat steeds beter en lukt steeds langer. Zodoende is het voor ons meer en meer mogelijk verlengde en ook extra instructies te geven.  Tijdens de rekenlessen is er aandacht voor grote getallen en delen met rest. Zowel bij taal als bij spelling gaat het over persoonsvorm, gezegde en onderwerp. Dit kost veel kinderen moeite en vraagt veel herhaling. De kinderen oefenen met een actieve luisterhouding. Ook kunnen sommige kinderen al aantekeningen maken tijdens een instructie.

Alle startgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben deze gesprekken als zeer positief ervaren. Heel waardevol om van u en uw kind te horen wat echt belangrijk is voor het leren in de groep. Fijn ook dat u het met ons samen wilt doen. Een compliment is op zijn plaats voor de kinderen die zo goed in staat waren te verwoorden wat ze nodig hebben en wat ze daar zelf ook aan kunnen doen.

Komende week staat het schoolreisje op het programma. De kinderen verheugen zich hier enorm op. 

11 september 2017

De eerste 3 weken zijn alweer voorbij. We moeten allemaal erg wennen aan elkaar. Gelukkig lukt dat al aardig. We hebben al veel spelletjes en activiteiten gedaan rondom Krachtig van Start: Overgooien met een bal vol vragen, benoemen waar je goed in bent, groepjes vormen op basis van kleur, samen een vraag beantwoorden enz. Iedereen heeft een selfie gemaakt en kenmerken van zichzelf opgeschreven. Inmiddels lukt het steeds beter om langer stil en zelfstandig te werken en doet iedereen steeds meer zijn best om zich aan de opdrachten te houden. Wij zij daar als juffen heel trots op! Als beloning kiezen de kinderen dan graag voor vrije tijd. Er wordt gebouwd, getekend, geknutseld, gelezen en er worden gezelschapsspelletjes gespeeld. Dit werkt heel motiverend om de volgende dag weer hard te werken!

Tijdens rekenen herhalen we de verschillende strategieën. De verhoudingen zijn voor veel kinderen nog erg lastig. Tijdens spelling kwamen o.a. de volgende categorieën aan bod: -ig/-lijk, ei/au.

We hebben samen ook al de nodige verjaardagen gevierd en onze eerste zangles achter de rug: ‘Mijn drumstel’. Hilarische momenten beleefden we tijdens het nazingen van: Hebabedoeba, skoedoedee enz.

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !