Groep 7A

juf Olcay en juf Monique V.

Maandag 19 maart 2018

Via deze weg iedereen bedankt voor de leuke en lieve cadeautjes die ik voor mijn verjaardag heb gekregen! Het was een erg leuke ochtend. Afgelopen donderdag hebben we met onze maatjesklas (groep 3A) muziekinstrumenten geknutseld, het is erg leuk om te zien hoe goed de samenwerking verloopt en hoe verantwoordelijk de kinderen van onze klas zich voelen (zie foto’s op de parroapp). Volgende week starten we met een nieuw blok van rekenen, waarin de grote deelsommen centraal staan, positiewaarde van de kommagetallen en het kunnen afronden van die getallen. Met spelling gaan we verder met de leenwoorden uit het Engels en Frans. Met taal zijn we met het thema architectuur bezig en gaan we het meewerkend voorwerp leren.

Maandag 19 februari 2018

Dit is de week van Valentijnsdag en dus hebben we afgesproken dat we deze week veel complimentjes gaan uitdelen aan iedereen.

Volgende week starten we alweer met blok 8 van rekenen. De doelen van dit blok zijn: de kubieke meters (dit zal best moeilijk zijn) en we gaan rekenen met procenten. Nu niet via een breuk, maar langs 1%. Nieuw is ook cijferend vermenigvuldigen, waarbij de vermenigvuldiger uit 2 cijfers bestaat, ook gaan we verder met rekenen met de rekenmachine.

Spelling bestaat o.a. uit leenwoorden uit het Frans en in het taalboek leren we over zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden (ook de stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden) en lidwoorden.

Op vrijdag 9 maart hebben we samen met de andere groepen 7 en 8 disco! Meer daarover staat verder in de nieuwsbrief.

Maandag 22 januari 2018

We zijn alweer aangekomen in het tweede deel van dit schooljaar. Inmiddels zijn we toe aan blok 7 van rekenen, waarin we verder gaan met kolomsgewijs delen door herhaald aftrekken op de volgende manier:

1x

2x

4x

8x

5x

18

36

72

148

90

180

360

720

1480

900

1.800

3.600

7.200

14.800

9.000

3.756 : 18 =  208 rest 12
3.600-           200x
   156
   148-                8x
     12

 

Daarnaast gaan we aan de slag met verhoudingen én oppervlakte berekenen van driehoeken.

Met spelling zijn we in blok 5 aan het werk. De categorie -isch wordt hierin nieuw aangeboden en zo ook  de sterke werkwoorden.

Ook zijn we aan de slag gegaan met woorden die in het meervoud -ën krijgen, zoals twee/tweeën of olie/oliën. De regel is: Als de klemtoon op de laatste lettergreep ligt, dan komt er -ën achter en als de klemtoon op een andere lettergreep ligt, alleen een -n met het trema op de -e die er al was, zoals bij oliën. Het is voor veel kinderen nog erg moeilijk om te horen waar de klemtoon ligt.

Maandag 11 december 2017

Op 5 december om kwart voor negen kwamen Sinterklaas en zijn pieten aan met een stoomboot op wielen. De Sint bracht eerst een bezoek aan de onderbouw. De kleuters en de jonge kinderen vonden het erg leuk, maar ook spannend, toen Sinterklaas bij hun in de klas kwam. De bovenbouw was de surprises aan het uitpakken. Er waren mooie surprises gemaakt zoals: een eenhoorn, minicraft poppetje, een grote Tony Chocolony en een gouden voetbalschoen. De pieten kwamen in elke klas aan met een XXL party popper. Alle klassen lagen onder de confetti. Uiteindelijk gingen Sinterklaas en zijn pieten weer weg. Wij gingen de surprises verder uitpakken. Als je zes gooide mocht je je surprise uitpakken. We kregen tussendoor nog lekkere pepernoten en taai taai. Iedereen was blij met zijn cadeautjes. In de middag hebben we een pepernoten quiz gespeeld.

Fijn weekend van Jenthe en Felisa.

Maandag a.s. hebben we rekentoets 5, met procenten en grammen. In het volgende blok gaan we hiermee verder. Ook gaan we kolomsgewijs delen leren, dit gaat op de manier van herhaald aftrekken.
De nieuwe spelling categorieën worden in blok 5 o.a.: De –isch(e) woorden en woorden met een trema.

Maandag 27 november 2017

In groep 7a liep het deze week anders dan gepland. Door familieomstandigheden was juffrouw Olcay niet aanwezig. Ook de oudergesprekken van dinsdag zijn daardoor doorgeschoven naar volgende week dinsdag.

Alles is gelukkig prima verlopen. Afgelopen dinsdag hebben we in de klas gewerkt met de wensen en verwachtingen die de kinderen hebben m.b.t. de school. Alle kinderen van alle groepen hebben hierover op dinsdagochtend gesproken. Er kwamen hele leuke en zinnige ideeën naar boven. Het is ook leuk om te merken hoe goed de kinderen dit kunnen verwoorden. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.

Voor vrijdag 1 december staat er een toets Engels gepland. De kinderen kunnen de toets thuis oefenen. Hij is pittig, dus ik hoop dat de kinderen hiermee aan de slag gaan.

Met rekenen mogen de kinderen nu (bij bepaalde opdrachten) werken met een rekenmachine. Ze vinden dat nog best spannend. Natuurlijk wordt er wel steeds aangegeven wanneer de rekenmachine gebruikt mag worden en wanneer niet.

Met taal is er veel aandacht besteed aan het vinden van het lijdend voorwerp. Dit is best lastig, dus we blijven hard oefenen. Hetzelfde geldt voor de werkwoordspelling. Heb je net de vervoeging van regelmatige werkwoorden een beetje onder de knie, moet je ineens leren dat er ook onregelmatige werkwoorden zijn!

Daarnaast hebben we ons ook bezig gehouden met woorden zoals bureau; je schrijft eau maar je hoort een oo. Ook de woorden zoals route (je schrijft een ou, maar je hoort een oe) zijn de revue gepasseerd.

Kortom er is heel hard gewerkt!

Maandag 4 september 2017

De eerste twee weken zitten er alweer op. Krachtig van Start! Dat zijn we zeker gegaan. We hebben door middel van verschillende spelletjes kennisgemaakt met elkaar en de kinderen hebben elkaar hierdoor nog beter leren kennen.

Dinsdag hebben we een eerste vergadering gehad. We hebben in groepjes gepraat over wat we in de omgang met elkaar goed vinden gaan. Eerst mochten de kinderen in groepjes de punten opnoemen en daarna opschrijven. Daar kwamen positieve reacties uit: de kinderen hebben respect voor elkaar, kunnen goed samenwerken, lachen om elkaars grapjes, hebben leuk samenspel, er wordt niet gepest in de klas, ze vinden het een gezellige klas, enzovoort. We hebben van ieder blad een punt uitgekozen en op een groot blad geschreven. Deze hangt in de klas en ook de rest van de punten hebben we opgehangen. We zullen dit nog regelmatig met elkaar bespreken.

Volgende week vindt er ook weer een vergadering plaats, dan gaan we het hebben over organisatorische regels in de klas. Zo zullen we de komende weken werken met Krachtig van Start.

De eerste twee weken stonden natuurlijk in het teken van kennismaking en groepsvorming, maar natuurlijk is er ook al hard gewerkt. In blok 1 van rekenen, spelling en taal zijn we vooral leerstof van het laatste blok van groep 6 aan het herhalen. Dit is fijn, om er weer even in te komen en deze kennis op te frissen. Mochten de kinderen thuis willen oefenen voor rekenen, spelling en/of taal, kan dit op Ambrasoft en Bloon.

Ook is de eerste toets al opgegeven, namelijk die van topografie over de landen van Europa. Maandag (4 september) staat de toets op het programma.

Volgende week krijgen de kinderen huiswerkboekjes mee, een boekje met redactiesommen en een boekje met spellingbladen. De week daarna moeten de kinderen het uiterlijk op diezelfde dag inleveren. Als ze het al eerder af hebben, mogen ze het natuurlijk ook eerder inleveren. Die dag nemen ze het boekje ook weer mee naar huis, zodat ze een week hebben om het huiswerk te maken.

Volgende week vrijdag (8 september) gaan we naar het Lingehavenconcert in de stad, een educatief concert. Hier heeft u een mail over ontvangen.

Verder is de klas versierd met mooie bloemen in potjes, die de kinderen bij crea gemaakt hebben. De klas is hierdoor meteen een stuk gezelliger!

Fijn weekend!

Juf Olcay en juf Iris

 

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !