Groep 8A

juf Thea

19 april 2018

De rollen van de musical zijn op dit moment bijna verdeeld. Ieder kan zich dan gaan voorbereiden: teksten leren, wat doe ik aan, wat heb ik allemaal nodig?? De naam van de musical is “De tent op z’n kop” en zal dinsdag 10 juli worden opgevoerd.

Deze week hebben we maar liefst 2 uitstapjes gemaakt. Maandag hebben we onze eerste dramales “Op weg naar een nieuw sociaal podium” op het Omnia gehad. Er volgen nog 2 lessen. Dinsdag hebben we de voorstelling “Esther was Joods” gezien. In de klas hebben we al uitgebreid gesproken over de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling was erg indrukwekkend. Alle ouders en opa’s en oma’s die ons naar het Omnia en het theater hebben begeleid willen we heel hartelijk bedanken!

Donderdag hebben we fietscontrole gehad. De route voor het praktisch verkeersexamen is ons gemaild en hebben we ook op papier gekregen. Goed om mee te nemen tijdens de voorbereidende rit(ten), wanneer er misschien een bordje onderweg wordt gemist. Het praktisch verkeersexamen is woensdag 16 mei. Ieder heeft dus nog goed de tijd zich voor te bereiden/ de rit te rijden.

Volgende week dinsdagmorgen en woensdag zullen we de Iep (eindtoets) maken. We hebben al gewerkt met het oefenboekje, zodat we weten hoe de toets eruit ziet en hoe de vraagstelling werkt. Goed je best doen, koppie erbij en ervoor gaan…We willen laten zien wat we “in onze mars hebben”!

Volgende week vrijdag vieren wij de Koningsspelen. ’s Morgens begeleiden wij de kleuters en ’s middags hebben we ons eigen programma. Hopelijk vindt dat buiten plaats wanneer het weer meewerkt. Een leuke afsluiting van de week en dan lekker 2 weken vakantie!

Dinsdag 3 april 2018

Vorige keer geen nieuws uit onze groep, omdat de juf ziek was. Ze dacht dat het virus haar niet zou treffen, maar helaas… Maar nu is ze weer helemaal aanwezig.

Een aantal weken terug was het “De week van het geld”. We hebben toen een les gehad van de moeder van Sepp. Erg leuk en interessant. Bedankt!! Ook hebben we een les gehad van mijnheer Hans. Hij werkt bij Waterschap Rivierenland en komt nog een keer terug voor een verdiepingsles. We kijken ernaar uit!

De afgelopen weken hebben we veel gewerkt aan ons muziekproject. We hebben o.a. een muurkrant gemaakt en een presentatie gegeven over een muziekstijl. Wat een mooie presentaties zijn er gemaakt en wat kunnen we elkaar toch veel leren op deze wijze!

Verder zijn we volop met elkaar in gesprek over de Tweede Wereldoorlog. We delen wat we er allemaal al van weten en leren ook veel nieuwe zaken middels leerzame filmpjes en de geschiedenislessen. Dinsdag 10 april zullen we de voorstelling “Esther was Joods” gaan bekijken. Het zal vast indrukwekkend zijn.. We willen alvast alle ouders die ons erheen rijden hartelijk bedanken!

Maandag 9 april gaan we voor onze eerste dramales naar het Omnia. We gaan dan op de fiets met een aantal ouders. Ook alvast bedankt!!! Hierna zullen dan nog 2 lessen volgen op dinsdag 8 mei en dinsdag 22 mei. We moeten deze dagen dus allemaal op de fiets naar school komen.

Donderdag 12 april krijgen onze fietsen een inspectiebeurt; de zgn. fietscontrole. Hierna volgt woensdag 16 mei het praktisch verkeersexamen. Iedereen kan met zijn ouders of….de route voorbereiden. Een informatiebrief over deze 2 activiteiten is al in uw bezit. Hulp is nog steeds nodig. Dus heeft u zin en tijd, geeft u zich a.u.b. op!! Bedankt!

Dinsdag 17 april en woensdag 18 april maken de groepen 8 de Eindtoets: de Iep. We doen ons best en zullen laten zien wat we allemaal “in onze mars hebben”!!!

Mevrouw Nel heeft voor ons het musicalboekje gekopieerd. Bedankt mevrouw Nel!!! We kunnen nu starten met de voorbereidingen!! Onze musical zal opgevoerd worden op dinsdag 10 juli.

Maandag 19 februari 2018

We starten deze nieuwsbrief met een bedankje aan Fleur Morang en haar ouders. We hebben een heleboel mooie informatieve boeken gehad. Wij zijn er ontzettend blij mee. Echt een mooie uitbreiding van onze klassenbibliotheek!!!

De komende periode kunnen we volop werken aan ons werkstuk. Uiterlijk 23 maart moet het werkstuk ingeleverd zijn, maar eerder is natuurlijk prima…!! Twee werkstukken zijn al ingeleverd en zien er goed uit.

Na de vakantie krijgen we ons eerste rapport. De juf heeft deze week de cito-lijnen met ons besproken en de tips en tops met ons besproken. Wij weten zelf ook prima wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Uiteindelijk kunnen wij zelf de nodige veranderingen in gang zetten. Deze week krijgen onze ouders een mail over de facultatieve rapportgesprekken. Vanaf maandag 19 februari zal het schema weer op het raam hangen en kan ieder die daar behoefte aan heeft zich inschrijven voor een bepaalde datum en tijd.

Woensdag hebben we een feestdag meegemaakt. Maar liefst 3 personen vierden hun verjaardag: Shannah, Fleur Morang en de juf. Gezellig was het!! De juf bedankt iedereen nog een keer voor de presentjes en de gezellige dag!

Maandag 5 februari 2018

Om te beginnen willen we alle zieken beterschap wensen. Het aantal zieke kinderen in de klas is enorm groot. We hebben een gedeelte van de Cito spelling toets dan ook doorgeschoven naar een tijdstip waarop we weer meer compleet zijn…

Volgende week geeft een gedeelte van groep 8a en 8b weer een muziekoptreden: woensdag 7 februari van half 12 tot ongeveer kwart over 12. De ouders hebben hierover een mail ontvangen. De week daarna zullen we weer starten met een nieuwe crearonde. Alle hulpouders die ons de afgelopen periode hebben geholpen willen we hartelijk bedanken!

De juf heeft ook een mail gestuurd over een ander belangrijk onderwerp: het op tijd meenemen en maken/leren van het huiswerk…. Ieder heeft een agenda waarin het huiswerk wordt genoteerd. In de huiswerkmap gaat alles mee naar huis… Een kwestie van goed plannen en alles in de huiswerkmap bewaren en elke dag mee naar school nemen. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Met het werkstuk is eenieder van ons natuurlijk ook druk bezig. Uiterlijk 23 maart moet het ingeleverd zijn (eerder mag dus ook!).

Wanneer alle Cito toetsen zijn afgenomen en verwerkt, krijgen we onze voortgangslijnen te zien. Het rapportgesprek is facultatief. Wanneer er behoefte is, kan er een gesprek plaatsvinden, maar het is geen verplichting. Daar zijn alle ouders van de groepen 8 ook over geïnformeerd. Over een aantal weken hangt er weer een inschrijflijst op het raam. De gesprekken vinden plaats in week 11. Wanneer u zich inschrijft is het weer de bedoeling dat uw kind meekomt. Het gaat tenslotte over hem/haarJ..

Maandag 22 januari 2018

We zijn alweer hard aan het werk in dit nieuwe jaar! Vorige week hebben we allemaal “als een speer” woordjes gelezen. We zijn al langer bezig met het trainen van onze leessnelheid. Je merkt echt dat oefening en herhaling zorgt voor vooruitgang!

Deze week hebben we cito rekenen gemaakt. Volgende week cito begrijpend lezen en tot slot die week daarna spelling (“gewone” woorden en werkwoordspelling). We hebben ons goed voorbereid en doen ons best. Zodra de juf alle resultaten heeft verwerkt, zal ze ons de ontwikkelingslijnen laten zien. Iedereen kan dan zien of en hoeveel hij/zij vooruit is gegaan.

Elke woensdag neemt de helft van de klas deel aan crea en de andere helft volgt muziekles. Er worden mooie creaties gemaakt en de klanken vanuit de muzieklessen worden steeds professioneler. Het allerbelangrijkste is dat we ons best doen en er lol in hebben. Belangrijk is om thuis ook goed te oefenen met je instrument en je instrument elke woensdag mee te nemen.

Volgende week starten de Nationale Voorleesdagen. In de periode van deze voorleesdagen valt ook de Poëzieweek. We zullen de komende tijd nog meer bezig zijn met lezen, voorlezen en zelf verhalen/gedichten maken. Volgende week donderdag zullen wij bijv. samen met onze maatjesklas 5B, gedichten gaan schrijven en daar een illustratie bij maken. De hele school doet daaraan mee. Iedere groep samen met zijn eigen maatjesgroep. Een periode vol leesplezier dus!

Maandag 11 december 2017

Wat een hoop zieke kinderen hadden we vorige week.. Deze week zijn we gelukkig weer helemaal compleet. Houden zo😊….

Dinsdag hebben we een gezellige dag gehad met alle surprises en gedichten. We kunnen stellen dat groep 8a veel goede hulpsinterklazen en pieten telt!!! Wat een mooie surprises en prachtige gedichten zijn er gemaakt! Nu treffen we alweer de voorbereidingen voor het volgende feest: de kerst.. We maken mooie versieringen voor op de ramen van ons klaslokaal en gaan volgende week vrijdagochtend kerststukjes maken samen met groep 8B. We moeten dan zelf voor een bakje en oase zorgen. Versieringen mogen ook meegenomen worden, maar hoeft niet. De opa van Mick heeft voor de beide groepen 8 voor versiering gezorgd. De ouders van Mick hebben dit al een paar weken voor ons bij hun thuis bewaard!! BEDANKT!!!!!! Tijdens deze kersttijd op school gaan we elkaars gedachten rondom kerst laten horen. Dit mag in de vorm van een verhaal, gedicht, lied e.d. De komende weken mag hieraan gewerkt worden.

Vorige week hebben we gesproken over het gebruik van vreselijke scheldwoorden en hoeveel pijn dat iemand kan doen. We zijn het erover eens dat we hier niet aan meedoen. Vrijdag 15 december krijgen we bezoek van een aantal kinderen van het Omnia die hier nog een keer over zullen praten. Een heel goed initiatief. Zij richten zich vooral op het gebruik van het woord “kanker” in scheldwoorden en dat dit moet STOPPEN. Wij zijn het daar helemaal mee eens…. We praten geregeld in de klas over het gedrag dat we laten zien. Heel vaak gaat het goed, maar er zijn ook aandachtspunten. Steeds komt naar voren dat er veelal niet van tevoren wordt nagedacht en dat we echt heel goed weten hoe het hoort; we hebben er zelfs een groepscontract van… Wie goed doet, goed ontmoet… Uiteindelijk kom je met aardig gedrag veel verder dan met onaardig gedrag. Blijf je onaardig gedrag vertonen dan gaan mensen zich uiteindelijk tegen jou keren en sta je alleen. Heel naar…Dat wensen we niemand toe….

Deze laatste weken voor de kerstvakantie werken we nog hard en bereiden zo ons ook voor op de cito-toetsen waar we na de kerstvakantie mee starten. Van ons wordt verwacht dat we goed ons best doen en ervoor gaan…

Deze week moeten de onderwerpen van de werkstukken bekend zijn bij de juf. Maanden geleden hebben we de uitleg meegekregen op papier en daar stond ook op vermeld dat het werkstuk uiterlijk vrijdag 23 februari ingeleverd moet zijn. Goed op tijd beginnen…SUCCES!!!

Maandag 27 november 2017

Deze week hebben we verwijsgesprekken. Het definitief advies wordt dan gegeven en toegelicht. De cito-scores, de uitslag van de drempeltoets en onze werkhouding bepalen wat het niveau is op dit moment. We blijven in ieder geval ons best doen; we willen tenslotte laten zien wat we allemaal in onze mars hebben. En dat is veel!! 😊

Woensdag hebben we lootjes getrokken. De komende weken zijn we dus ook druk met het maken van een surprise en een gedicht. Het gedicht gaat in een envelop en wordt op de surprise geplakt. Op de envelop zetten we de naam voor wie de surprise is. Dit alles vervoeren we dan maandag 4 december in een vuilniszak naar school. Daarna gaan we gezellig de kerst vieren. We hebben o.a. een kerstknutselochtend waarvoor de opa van Mick al de versiering heeft geregeld voor de kerststukjes.

Ook hebben we via hem weer een nieuwe lading Donald Duckjes gekregen. Heel erg bedankt!!!

De eerste periode van de muzieklessen is achter de rug. Woensdag hebben we een presentatie gegeven. Het was een succes. De moeder van Sepp en Senna willen we nog een keer hartelijk bedanken voor de hulp elke woensdag!!! Volgende week start de nieuwe periode van muzieklessen en gaat de tweede helft van groep 8A en 8B een muziekinstrument bespelen. De andere kinderen starten met een nieuwe crearonde. Ook de ouders die ons daarbij helpen zijn we erg dankbaar. Zonder hen zou het allemaal niet mogelijk zijn!!!

Het huiswerk gaat ook “gewoon” door. Het blijft belangrijk goed te plannen en op tijd te gaan leren. Elke dag moeten we onze agenda en huiswerkmap mee naar school nemen. Volgende week dinsdag hebben we onze eerste toets van Engels. Deze lessen worden gegeven door een leerkracht van het Fortes Lyceum. Alle werkbladen zijn uitgebreid besproken. Nu nog een kwestie van goed leren en dan kunnen er echt goede cijfers gehaald worden. Wel fijn om met een mooi cijfer te starten voor dit vak😊…

Maandag 13 november 2017

De boekbesprekingen en spreekbeurten zijn van start gegaan. Meteen ligt het niveau erg hoog. Dat belooft wat!!

Deze week kon iedereen zich inschrijven voor de verwijsgesprekken. In week 47 bespreekt de juf met ons en onze ouders het definitieve advies. Er is uitgebreid uitgelegd waar het advies op is gebaseerd. Duidelijk is dat wij dit jaar kunnen laten zien wat we allemaal in onze mars hebben. De juf zegt dat dit erg veel is….. , maar we moeten het ZELF laten zien.. Iedereen weet van zichzelf wel wat de verbeterpunten zijn en daar kun je dan mooi aan werken en nog een vooruitgang laten zien!!!

Dinsdagochtend was het gezellig in onze klas met een aantal opa’s en oma’s die de klas kwamen bezoeken. Iedereen kon laten zien welke leerstof we in groep 8 krijgen en er waren er zelfs onder ons die aan opa en oma les gingen geven!!

De eerste les van Bureau Halt hebben we gehad over jeugdcriminaliteit. Er volgen nog 2 gastlessen over invloed van de groep en veiligheid online. Allemaal interessante lessen waar we ook op het voortgezet onderwijs zeker wat aan hebben. De doedag op de VO scholen van OVO (Omnia, Fortes Lyceum en Camphusianum)  was een succes. Iedereen heeft een goed beeld kunnen krijgen van hetgeen je op deze scholen leert. In januari zijn er verschillende open dagen. Zeker een bezoek waard!!!

De klas is versierd met mooie herfsttekeningen. Ondertussen zijn we al weer begonnen met de volgende creatieve opdracht: schrijf een sprookje en maak er een illustratie bij. De juf heeft al verschillende sprookjes voorgelezen, we hebben een sprookje op het digibord gekeken en we hebben een informatiefilmpje gezien over het maken van een illustratie. Wanneer de sprookjes klaar zijn, laten we die natuurlijk aan elkaar horen en zien. Je mag een compleet nieuw sprookje verzinnen of een bestaand sprookje aanpassen. Esmee heeft al een sprookjesboek meegenomen. We willen graag nog meer spullen om de sprookjeshoek in te richten…

Alvast bedankt!

Maandag 23 oktober 2017

Deze week hebben we gewerkt aan de Drempeltoets. Met deze toets kunnen we laten zien welk niveau op dit moment het beste bij een ieder past. De toets moet nagekeken worden en de resultaten worden opgestuurd en verwerkt. De uitslag bespreekt de juf met de directie en de IB’er. Met ons (en onze ouders) wordt de uitslag besproken tijdens de verwijsgesprekken in november. Vaak worden we er door onze juf op gewezen dat onze werkhouding het verschil kan maken: iemand die geconcentreerd en serieus aan iets werkt, kan zeker een groei doormaken…

Binnenkort is er op onze school een informatieavond waar de VO- scholen van OVO zich presenteren.

Donderdag 26 oktober

19.00 u- 21.00 u

Tijdens de informatieavond presenteren de vier middelbare scholen van Stichting OVO hun onderwijs aan geïnteresseerde ouders. Het gaat om openbare middelbare scholen Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum, Omnia College en Merewade Praktijkschool. U kunt de presentaties van twee scholen van uw keuze bijwonen. Op de website http://www.naardemiddelbare.nl/ is ook nog meer informatie te vinden over deze scholen voor voortgezet onderwijs, o.a. over ouderinformatieavonden, doemiddagen, open dagen en Talent Experience. Zeker een bezoekje waard!!

Tijdens de Kinderboekenweek is er meer voorgelezen dan anders. Een aantal van ons hebben voorgelezen bij het Kinderdagverblijf. Erg leuk!!! In de klas hebben we voorrondes gehouden voor de voorleeswedstrijd van vrijdag 13 oktober. Vrijdag zal uiteindelijk de voorleeskampioen van de school bekend worden. Deze kampioen gaat dan weer door naar de vervolgrondes die in de bibliotheek worden gehouden. Uit onze klas hebben meegedaan aan de voorrondes: Lars, Evan, Sepp,  Fleur Povée, Emma, Fleur Brandenberg, Esmée en Lindsey.  Zij hebben het geweldig gedaan. Voor ons zijn ze allemaal winnaars!! Het was dan ook een moeilijke keuze om 3 kandidaten te kiezen voor de voorleeswedstrijd in de hal. Uiteindelijk zijn het geworden: Fleur Povée, Emma en Fleur Brandenberg. We wensen ze alvast veel succes, maar sowieso is het een eer om onze klas te vertegenwoordigen en winnaars zijn ze toch al!!!

Maandag 2 oktober 2017

We hebben een geweldig kamp gehad! Het weer werkte gelukkig ook mee, dus we hebben veel buitenactiviteiten gedaan. De foto’s worden verzameld en dan worden deze naar alle ouders gestuurd. Een leuke herinnering!

Volgende week starten we met de leestoets van de Drempeltoets. De week daarna volgen de andere onderdelen. We weten dat we “gewoon” ons best moeten doen. Niet stressen, maar rustig geconcentreerd werken en laten zien wat we tot nu toe allemaal kunnen.

Na de herfstvakantie starten we met de boekbesprekingen en spreekbeurten. Enige weken geleden is dit alles uitgebreid besproken, evenals de eisen die aan het werkstuk worden gesteld. Iedereen kan op tijd beginnen met alle voorbereidingen die erbij horen.

Deze week hebben we gewerkt aan ons groepscontract. Met z’n allen hebben we bepaald welke regels op onze groepsposter moeten komen “Het is fijn in groep 8A”. We waren het allemaal eens over welke afspraken daar dan bij horen en hebben onze naam dan ook op deze poster gezet.

Volgende week start de Kinderboekenweek. Een periode vol met extra leesactiviteiten. Voor de groepen 8 wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd. In de klas houden we de voorrondes en de winnaars nemen deel aan de voorleeswedstrijd in de hal, waar een jury zal bepalen wie de voorleeskampioen van de school wordt. Deze winnaar mag dan weer deelnemen aan de volgende ronde die in de bibliotheek wordt gehouden. Maar eigenlijk zijn alle deelnemers al winnaars vinden wij…😊

Donderdag 12 oktober gaan we ’s morgens deelnemen aan een project over de Waterlinie. Dit vindt plaats in de binnenstad. Wat er precies allemaal gaat gebeuren is verder nog niet bekend, maar het zal vast leuk en leerzaam zijn.

Maandag 18 september 2017

Wat een onstuimig weer hebben we toch!! Volgende week gaan we op kamp en dan hopen we op beter weer. Maar… sowieso gaan we het leuk hebben; weer of geen weer!! Woensdag is het kampboekje mee naar huis gegaan met alle informatie. We zingen de kampliedjes volop en de sfeer zit er al goed in!!! 

Woensdag is de helft van onze klas ook gestart met het bespelen van een instrument. Een aantal medewerkers van de Bazuin leert ons geluid te krijgen uit ons zelfgekozen instrument. Erg leuk vinden we dat!! Na een aantal weken is de andere helft van de groep aan de beurt. Een periode van goed oefenen wordt steeds afgesloten met een optreden voor u als ouders. De instrumenten gaan ook mee naar huis. Thuis kan er dan ook geoefend worden. Elke woensdag moet het instrument dan ook weer mee naar school genomen worden. Sjouwen maar😊…. 

Deze week is ook onze eerste Engels les gestart. De les wordt gegeven door een leerkracht van het Fortes Lyceum. We moeten voor de volgende les de telwoorden t/m 20 in het Engels opgeschreven hebben. 

De spreekbeurten en boekbesprekingen zijn gepland en ook over het maken van een werkstuk hebben we uitleg gehad. Het werkstuk moet uiterlijk voor de voorjaarsvakantie ingeleverd zijn. Nu is het een kwestie van goed plannen om alles niet op het laatste moment te hoeven doen. Een goede voorbereiding/oefening voor straks op het voortgezet onderwijs, dan moet je ook je huiswerk goed plannen en dus in je agenda schrijven wanneer je ergens aan gaat werken/leren. 

In onze klas is de derde poster in de maak. We hebben een poster over wat er goed gaat in de klas en over onze organisatie. Senna en Fleur Morang werken aan de derde poster over de omgang met elkaar. Alles wat op de poster komt te staan heeft de groep zelf aangedragen en dus doet iedereen zijn/haar best zich ook te houden aan wat er staat. 

De moeder van Mick helpt ons met het instuderen van het dansje dat opgevoerd gaat worden op  vrijdag 29 september bij de opening van het IKC. We zijn heel blij met haar hulp!  BEDANKT ALVAST!! 

Goed uitrusten in het weekend, dan gaan we woensdag fris en fruitig op kamp!!!!

Fijn weekend!

Maandag 4 september 2017

We zitten al helemaal weer in ons ritme van de “gewone” schooldag.. en hebben al veel werk verzet.We zijn het nieuwe schooljaar gestart met uitgebreid te kletsen over de vakantie en hebben er ook een verslag en tekening over gemaakt. Deze opdracht was onderdeel van de klaaropdracht. Op papier staat wat we kunnen doen wanneer we klaar zijn met ons werk: de klaaropdracht. We kunnen ook aftekenen wanneer we een opdracht afgerond hebben. Ons eerste huiswerk hebben we deze week gekregen: de topo van de wereld. Toen bleek maar weer hoe handig een stevige map is waar je de losse papieren in kan vervoeren. In onze agenda hebben we genoteerd dat we woensdag 6 september de toets krijgen. In onze klas hangen al onze portretten en wetenswaardigheden over ons. We hebben elkaar verteld wat we graag dit schooljaar willen bereiken en hoe we daar zelf aan gaan werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je (werk) gedrag… Onze eerste vergadering hebben we ook gehad. Dit heeft geresulteerd in een poster met veel punten die al best goed gaan in onze groep. Fleur Povée en Fleur Brandenberg hebben de opmerkingen van ieder verzameld en er een poster van gemaakt!

Tijdens de informatieavond zijn er veel ouders gekomen. Fijn; alle informatie kan goed van pas komen. Nu volgen de oudervertelgesprekken waar iedereen een uitnodiging voor heeft ontvangen. Het is fijn en ook wenselijk dat de kinderen meekomen tijdens deze gesprekken.

Vrijdag 8 september zullen we naar het Lingehavenconcert gaan.In een mail heb ik gevraagd om ouders die meekunnen om te begeleiden. We gaan lopend; lekker sportief!! ’s Morgens hebben we dan de introductieles gehad van de Bazuin. Een muzikale dag dus!!

Dinsdag 12 september zullen de Engelse lessen starten. Een leerkracht van het Fortes Lyceum zal deze lessen verzorgen.

Het kamp nadert nu ook al snel. Er is al wat informatie meegegeven en er zal nog een kampboekje volgen. We hopen met z’n allen op mooi weer. Sowieso gaan we er een gezellig kamp van maken of het weer nu meewerkt of niet.

 

 

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !