Groep 8B

juf Lida en juf Monique V.

6 november 2017

Nieuwsbrief 8b.

Voor de herfstvakantie hebben we hard gewerkt aan de Drempeltoets. Technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling kwamen aan bod. De scores werden opgestuurd en hieruit komt een advies. Dit bepaalt samen met het CITO LVS, toetscijfers, werk- en luisterhouding e.d. het advies dat wij binnenkort geven tijdens de adviesgesprekken. Een spannende tijd dus!

Na de herfstvakantie was er de Doe-ochtend op het voortgezet onderwijs. De kinderen konden kiezen waar ze die ochtend lessen wilden volgen; op het Omnia College, Fortes Lyceum of Gymnasium. Iedereen vond het erg leuk om eens mee te maken hoe het op het VO toegaat. Bedankt, ouders die meegingen als begeleiding!

Na de vakantie kwam juf Monique op dinsdag een tijdje in de groep, fijn dat ze weer een les kwam geven. Zolang juf Monique nog niet helemaal hersteld is, blijft juf Fenna op dinsdag in de groep. We hopen dat ze het bij ons naar haar zin heeft.

9 oktober 2017

Nieuwsbrief 8b     6-10-2017

De eerste periode zit er bijna op, nog een week en dan is het alweer herfstvakantie.

Wat hebben we hard gewerkt: de eerste twee blokken van taal, spelling, rekenen zijn (bijna) uit , al diverse toetsen gemaakt, de eerste interessante spreekbeurten zijn gehouden enz., enz. Gelukkig was er ook tijd voor hele leuke dingen, zoals een superleuk kamp, de blazersklas, het maken van een rietjesbrug of  –toren en de opening van het IKC!

Met rekenen hebben we vooral veel aandacht besteed aan het vermenigvuldigen en delen van kommagetallen, sommen met verhoudingen, breuken, procenten en het berekenen en herleiden van oppervlakten.

Bij spelling komt de werkwoordspelling van tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord weer aan bod. Het blijft lastig; wanneer schrijf je bewaart en wanneer bewaard (of is het misschien bewaardt?) Ook hebben we het over (stoffelijk) bijvoeglijke naamwoorden en de spelling van Engelse woorden, die we in de Nederlandse taal gebruiken. Met taal hebben we het o.a. over leenwoorden, trappen van vergelijking, woordsoorten benoemen en hoe je het best een recensie schrijft.

Donderdagochtend doen de groep 8 mee aan de ‘Waterliniedag Gorinchem’. Lopend gaan we, om 8.30 uur, naar het Groot Kruitmagazijn waar we van alles gaan horen over de Hollandse Waterlinie. Er is die dag een continurooster, dus lunchpakketten mee naar school nemen. Om 14.15 uur mag iedereen naar huis.

Ik wens iedereen een prettig weekend en alvast een hele fijne herfstvakantie.

11 september 2017

Zo, de eerste weken zitten er weer op en het lijkt of de vakantie al weer ver weg is en we altijd al in groep 8 hebben gezeten. Nu juf Monique ziek is, valt Meester Tim van Willigen bij ons in. Hij doet het natuurlijk heel erg goed, maar we missen juf Monique natuurlijk wel. We wensen haar beterschap en we hopen dat ze het boeket, dat we met ons allen hadden gemaakt, mooi vond. Beterschap!

De informatieavond werd druk bezocht, heel fijn!, en daardoor zijn de meeste ouders nu op de hoogte hoe het er in groep 8 aan toe gaat en wat er allemaal van de kinderen verwacht wordt. Dat is best veel, zo bleek uit de presentatie. De komende weken focussen we ons, net als de andere groepen, op ‘Krachtig van Start’  maar ook op werk- en luisterhouding. Leuk om te weten: in onze eerste vergadering over ‘wat gaat goed in groep 8b’ noemden de kinderen vooral het omgaan met elkaar en ook het respect hebben voor elkaar.

Als u dit leest is ons eerste uitje al geweest, nl naar het Lingehavenconcert. U zult vast gehoord hebben wat uw kind ervan vond en het was heel fijn dat er drie ouders met ons mee wilden gaan als begeleiding. Bedankt!

Ook de eerste toetsen zijn al weer afgenomen en het huiswerk voor de eerste toets van topo is mee naar huis. Als het goed is, staat de datum voor de topotoets in de agenda van uw kind en anders: dinsdag 12 september.

Afgelopen vrijdag was de demonstratieles van de Bazuin. De helft van groep 8a en 8b kregen een demonstratie met diverse blaasinstrumenten en mochten daarna hun voorkeur voor een instrument aangeven. Ze krijgen de komende weken les op hun gekozen instrument dat ze ook mee naar huis nemen en in korte tijd  kunnen ze dan al een liedje spelen. U als ouder wordt t.z.t. uitgenodigd voor een afsluitend concert. Daarna komt de andere helft van de groepen aan de beurt.

Verschillende ouders hebben zich al aangemeld als crea-ouder. Toch komen we nog mensen te kort, dus heeft u tijd, laat het even weten. Uiteraard kunnen we ook crea- opa’s of –oma’s gebruiken.

Over anderhalve week gaan we op kamp, de informatie is uitgedeeld, de organisatie zo goed als rond en we hebben er zin in! In de volgende Nieuwsbrief zullen we er meer over vertellen.

 

Januari 2018

23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie

23 januari: Kennismakingsochtend kleuters (10.15-12.00 uur)

 

JAARKALENDER !