Groep 8B

juf Lida en juf Monique V.

9 april 2018

Na een heerlijk lang weekend zijn we weer hard aan de slag gegaan met de nieuwe blokken van rekenen, spelling en taal. In blok 9 herhalen we vooral het rekenen met breuken en decimalen, met spelling komen –x-, -q-, -y, -‘s, -isch, -iaal weer aan bod en met taal gaan we het o.a. hebben over woordsoorten benoemen, bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden én samengestelde zinnen.

Daarnaast zijn we aan het bekijken hoe de IEPtoets werkt; hoe de vraagstelling is, hoe je het invult etc., zodat niemand er tegenop hoeft te zien.

Natuurlijk staan er ook nog leuke dingen op het programma, zoals de dramalessen op het Omnia College, een voorstelling in de Nieuwe Doelen over ‘Esther is Joods en de Koningsspelen.

De groepen 8 zijn nog dringend op zoek naar hulp bij het praktisch verkeersexamen en bij de Koningsspelen, dus hebt u tijd……….

26 maart 2018

Wist u dat:

-er een baby is geboren in het gezin van meester Tim. Het is een jongen en hij heet Guus. We feliciteren meester Tim van harte!

-we een gastles hebben gehad van ‘Bank in de klas’. Een hele leuke en leerzame les over geld, waarna we allemaal een spaarpotje kregen.

-we het GIPS-project hebben gehad. De hele ochtend stond in het teken van leven met een beperking. Door opdrachten konden we zelf ervaren hoe dat was.

-we naar het Omnia zijn geweest voor dramalessen. Het was erg leuk en we bedanken de ouders die met ons meefietsen.

-we een gastles hebben gehad van Roderik d’Haveé, vader van Amber uit groep 8b, die ons van alles vertelde over de gemeenteraad. We hebben stellingen bedacht en daarover gedebatteerd. (Wat nog best moeilijk is).

-de disco heel leuk was.

-we begonnen zijn met boekbesprekingen.

-ouders in onze groep een kijkje kwamen nemen.

-we muziekpresentaties hebben gemaakt en ook een muurkrant.

-we een workshop hebben gehad van dansstudio ROOTS.

-we een gastles hebben gehad over het Waterschap.

-we bijna niet toekomen aan ons normale werk, maar toch thema 5 van spelling en taal hebben afgerond met een dictee en een toets. Komende week staat de rekentoets op het programma.

-we met taal het in het komende blok o.a. weer gaan hebben over taalkundig ontleden, woordbetekenissen vinden, samengestelde zinnen en een brief schrijven. Dat bij spelling de woorden met trema weer aan bod komen, en de categorieën –q, -x, -y, -‘s, -isch, -iaal weer aan bod komen-

-we met rekenen, naast het herhalen van rekenen met decimalen, het ook gehad hebben over rekenen in ‘het land van Okt’, Romeinse cijfers, hiëroglyfen, Babylonisch rekenen. Het komende blok herhalen we o.a. het rekenen met breuken, kaartlezen, windrichtingen, werken met schaal, vergelijken, oppervlakte/inhoud berekenen en werken met grafieken en tabellen.

-we samen met onze maatjesklassen ‘Holland got talent’ hebben gedaan. Dat alle deelnemers geweldig hun best hebben gedaan en dat van groep 8 Jort en Dylan hebben gewonnen met hun drumact.

-we u een heel prettig weekend wensen!

22 februari 2018

Wat is de afgelopen periode snel gegaan!

Vorige week zijn de grafieken mee naar huis gegaan. Sommige lijntjes gingen (wat) omhoog, sommige naar beneden en andere bleven nagenoeg gelijk, maar iedereen had in ieder geval zijn uiterste best gedaan.

In week 10 kunnen de OKR-en ingekeken worden en in week 12 staan de facultatieve rapportgesprekken gepland. De planning met de tijden zijn mee naar huis gegaan.

Met ingang van afgelopen dinsdag is meester Tim weer terug in onze groep. Welkom terug, Tim!

Na de voorjaarsvakantie start het schoolbrede project ‘Muziek en Dans’. Hoe we het precies in gaan vullen is nog een verrassing.  In week 12 kunnen alle ouders het eerste half uur van de ochtend bijwonen om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. 6 ouders kunnen zich per ochtend inschrijven, de intekenlijst ligt na de vakantie in de klas. Verdere informatie volgt.

9 maart staat de jaarlijkse disco voor groep 7 en 8 gepland. Vanaf 5 maart kunnen de kaartjes gekocht worden. Kosten €3,50. Dit is inclusief 1 x chips en limonade.

Fijne voorjaarsvakantie!

8 februari 2018

Nieuwsbrief 8b 9-2-2018

Zo, alle CITO toetsen zijn achter de rug en bijna allemaal nagekeken en verwerkt. Dat betekent dat we eind volgende week de grafiekjes kunnen gaan bekijken. Ook gaat dan een brief mee, waarop u aan kunt geven of u prijs stelt op een gesprekje in week 11. In groep 8 zijn deze gesprekken facultatief.

Vrijdag 2 februari nam onze stagiaire, juf Esmé afscheid. Zij gaat stagelopen in groep 3. Hartelijk bedankt Esmé voor je inzet en hulp! Maandag 5 februari startte juf Chantal haar stage in onze groep. Ze is een derdejaars Pabo studente en zal op maandag en dinsdag in onze groep aanwezig zijn.

Met rekenen, taal en spelling sluiten we de A boeken af met een toets en dictee en gaan we op naar de tweede helft. Wat gaat de tijd toch snel.

Rekenen gaat komend blok over kommagetallen, verhoudingen en schaalberekeningen. Ook komt het metriek stelsel weer aan bod. Met spelling gaan we de woorden zoals ruïne en auto-ongeluk weer herhalen en ook de th-, woorden met een hoofdletter, -isch, -y en stoffelijk bijvoegelijke naamwoorden worden weer geoefend.  Taalboek 8B start met het thema ‘Contact’ en in het onderdeel woordenschat komen woorden die te maken hebben met nieuws en reclame aan bod. Ook wordt formeel-informeel taalgebruik geoefend en wat is ‘citeren’. U ziet, we vervelen ons niet.

In week 7 en 8 ben ik een aantal keren vrijgeroosterd om de Onderwijskundige Rapporten in te vullen, die nodig zijn voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Juf Nathalie zal dan in de groep zijn.

Fijn weekend

25 januari 2018

Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken! We zijn begonnen met de CITO LVS toetsen en door het werken in toetsopstelling kon je geregeld een speld horen vallen. De meeste kinderen vonden dat eigenlijk wel heel fijn.

Er zijn natuurlijk ook nog de methodegebonden toetsen, zoals de rekentoets die o.a. ging over het ontbinden van een getal in priemgetallen, btw berekenen en de volgorde van bewerkingen. Door veel kinderen is de toets goed gemaakt. Wie nog moeite met een bepaald soort sommen heeft, krijgt een herhalingsblad mee om thuis nog eens te oefenen. In het nieuwe blok gaan we vooral aan de gang met het aflezen en conclusies trekken uit verschillende soorten grafieken, sommen met breuken/procenten/verhoudingen/kommagetallen en lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten.

Met spelling worden woorden die eindigen op –iaal, -ieel, -tieel geoefend en de molen/mollen woorden, alle/allen, -‘s, -itie, trema- en samengestelde woorden komen weer aan bod. Ook de werkwoordspelling wordt veelvuldig geoefend met tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en dit alles dan door elkaar. U snapt dat dit pittig is, maar oefening baart kunst…..

Met taal wordt er gewerkt aan de betekenis van uitdrukkingen en woorden die te maken hebben met geld, ontleden we zinnen in persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp.

Afgelopen donderdagmiddag hebben de kinderen van 8b samen met hun maatjes van groep 4a en 4b gewerkt aan een verhaal. Het ging heel erg goed! Ontzettend leuk om te zien hoe zorgzaam ze waren en hoe goed ze de jongere kinderen stimuleerden om mee te doen.

U ziet, we zijn aan het einde van de week echt toe aan een vrij weekend. Gelukkig is er in de klas zo nu en dan tijd voor ontspanning: pas hadden we een heerlijke ‘high lemonade’ en/of is er tijd voor een spelletje, fruitpauze of een keer extra naar buiten.

Fijn weekend!

14 december 2017

Alweer de laatste Nieuwsbrief van 2017. Wat gaat de tijd snel……

Afgelopen week stond in het teken van Kerst. Nadat we op 5 december de meest prachtige surprises hadden gezien, waren we al weer snel in Kerstsferen. Gezellig, lichtjes aan en op het digibord een knappend haardvuur.

Donderdagochtend de 14e zijn we met de bus naar Oasen in Meerkerk geweest. Heel leerzaam om te zien waar ons drink-, douche-, doorspoelwater nou eigenlijk vandaan komt.

Op vrijdagochtend 15 december hadden de groepen 8 een kerstknutsel. Met behulp van ouders en de opa van Evie werden er mooie kerststukjes en lampionnen gemaakt. We bedanken deze ouders en opa heel hartelijk voor hun onmisbare hulp!

De intekenlijst voor het kerstdiner raakt al aardig vol. De ochtend na het diner mogen de kinderen weer wat later naar school komen: uiterlijk 9.30 uur verwacht ik iedereen weer te zien. De kerstvakantie start op 22 december om 12.00 uur.

Groep 8b wenst iedereen hele fijne feestdagen!

30 november 2017

Wat een spannende, drukke tijd in groep 8!

Eerst de verwijsgesprekken, nu Sinterklaas met surprises en gedichten. Zo te zien is iedereen daar druk mee bezig. Aangezien we geen ruimte hebben om alle surprises te bewaren, wordt iedereen verzocht om dinsdagochtend aan het begin van de ochtend zijn/haar surprise mee naar school te nemen.

Afgelopen woensdag is de nieuwe blazersklas gestart en de overige leerlingen begonnen met crea:

4 verschillende creatieve activiteiten in de hal, het handvaardigheidslokaal en de keuken. Bedankt ouders en opa en oma die komen begeleiden! Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn.

Op vrijdagochtend 15 december maken de groepen 8 een kerstknutsel. We gaan kerststukjes maken en daarom moet iedereen een potje met oase meenemen. Kerstgroen uit de tuin en versiersels zijn natuurlijk welkom, maar daar zorgen we ook op school voor.

Verder staan er weer wat toetsen op het programma, nl. de geschiedenis en de de rekentoets van blok 10.

Met natuur zijn we begonnen met het blok over energie en met aardrijkskunde gaan de lessen over plantages in Midden-Amerika.

U ziet, een vol programma.

Fijn weekend!

16 november 2017

De afgelopen week zijn er een aantal belangrijke zaken gebeurd en de komende weken staan deze te gebeuren, want wist u dat:

-de kinderen die dat willen zelf de gymles op vrijdag mogen voorbereiden en geven? Dylan en Jesse trapten af en verzorgden een hele leuke freerun les, Ruben-Niels Mik en Sjors hadden een mattenvoetballes voorbereid. Top!

-Niels Jan en Max de 9e plaats hebben bereikt op de finale van de IQquiz in Amsterdam? Wat een prestatie, gefeliciteerd!

-de kinderen uit de blazersklas de afgelopen woensdag hun generale repetitie hadden? Komende woensdag is de presentatie. Misschien nog even oefenen dit weekend?

-op woensdag 29 november er een nieuwe blazersklas start en de overige leerlingen met crea beginnen? Hulpouders zijn natuurlijk altijd nog welkom.

-de komende week de verwijsgesprekken worden gehouden? Met elkaar zoeken we naar het niveau dat het beste past bij elke leerling en dat is echt niet altijd het hoogste niveau. Het gaat er om waar je gelukkig wordt.

-we aanstaande woensdag lootjes gaan trekken. Surprise en gedicht zijn uiteraard verplicht.

-de toetsen voor aardrijkskunde, topo Afrika deel 2,Engels en geschiedenis er weer aankomen?

6 november 2017

Nieuwsbrief 8b.

Voor de herfstvakantie hebben we hard gewerkt aan de Drempeltoets. Technisch lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling kwamen aan bod. De scores werden opgestuurd en hieruit komt een advies. Dit bepaalt samen met het CITO LVS, toetscijfers, werk- en luisterhouding e.d. het advies dat wij binnenkort geven tijdens de adviesgesprekken. Een spannende tijd dus!

Na de herfstvakantie was er de Doe-ochtend op het voortgezet onderwijs. De kinderen konden kiezen waar ze die ochtend lessen wilden volgen; op het Omnia College, Fortes Lyceum of Gymnasium. Iedereen vond het erg leuk om eens mee te maken hoe het op het VO toegaat. Bedankt, ouders die meegingen als begeleiding!

Na de vakantie kwam juf Monique op dinsdag een tijdje in de groep, fijn dat ze weer een les kwam geven. Zolang juf Monique nog niet helemaal hersteld is, blijft juf Fenna op dinsdag in de groep. We hopen dat ze het bij ons naar haar zin heeft.

9 oktober 2017

Nieuwsbrief 8b     6-10-2017

De eerste periode zit er bijna op, nog een week en dan is het alweer herfstvakantie.

Wat hebben we hard gewerkt: de eerste twee blokken van taal, spelling, rekenen zijn (bijna) uit , al diverse toetsen gemaakt, de eerste interessante spreekbeurten zijn gehouden enz., enz. Gelukkig was er ook tijd voor hele leuke dingen, zoals een superleuk kamp, de blazersklas, het maken van een rietjesbrug of  –toren en de opening van het IKC!

Met rekenen hebben we vooral veel aandacht besteed aan het vermenigvuldigen en delen van kommagetallen, sommen met verhoudingen, breuken, procenten en het berekenen en herleiden van oppervlakten.

Bij spelling komt de werkwoordspelling van tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord weer aan bod. Het blijft lastig; wanneer schrijf je bewaart en wanneer bewaard (of is het misschien bewaardt?) Ook hebben we het over (stoffelijk) bijvoeglijke naamwoorden en de spelling van Engelse woorden, die we in de Nederlandse taal gebruiken. Met taal hebben we het o.a. over leenwoorden, trappen van vergelijking, woordsoorten benoemen en hoe je het best een recensie schrijft.

Donderdagochtend doen de groep 8 mee aan de ‘Waterliniedag Gorinchem’. Lopend gaan we, om 8.30 uur, naar het Groot Kruitmagazijn waar we van alles gaan horen over de Hollandse Waterlinie. Er is die dag een continurooster, dus lunchpakketten mee naar school nemen. Om 14.15 uur mag iedereen naar huis.

Ik wens iedereen een prettig weekend en alvast een hele fijne herfstvakantie.

11 september 2017

Zo, de eerste weken zitten er weer op en het lijkt of de vakantie al weer ver weg is en we altijd al in groep 8 hebben gezeten. Nu juf Monique ziek is, valt Meester Tim van Willigen bij ons in. Hij doet het natuurlijk heel erg goed, maar we missen juf Monique natuurlijk wel. We wensen haar beterschap en we hopen dat ze het boeket, dat we met ons allen hadden gemaakt, mooi vond. Beterschap!

De informatieavond werd druk bezocht, heel fijn!, en daardoor zijn de meeste ouders nu op de hoogte hoe het er in groep 8 aan toe gaat en wat er allemaal van de kinderen verwacht wordt. Dat is best veel, zo bleek uit de presentatie. De komende weken focussen we ons, net als de andere groepen, op ‘Krachtig van Start’  maar ook op werk- en luisterhouding. Leuk om te weten: in onze eerste vergadering over ‘wat gaat goed in groep 8b’ noemden de kinderen vooral het omgaan met elkaar en ook het respect hebben voor elkaar.

Als u dit leest is ons eerste uitje al geweest, nl naar het Lingehavenconcert. U zult vast gehoord hebben wat uw kind ervan vond en het was heel fijn dat er drie ouders met ons mee wilden gaan als begeleiding. Bedankt!

Ook de eerste toetsen zijn al weer afgenomen en het huiswerk voor de eerste toets van topo is mee naar huis. Als het goed is, staat de datum voor de topotoets in de agenda van uw kind en anders: dinsdag 12 september.

Afgelopen vrijdag was de demonstratieles van de Bazuin. De helft van groep 8a en 8b kregen een demonstratie met diverse blaasinstrumenten en mochten daarna hun voorkeur voor een instrument aangeven. Ze krijgen de komende weken les op hun gekozen instrument dat ze ook mee naar huis nemen en in korte tijd  kunnen ze dan al een liedje spelen. U als ouder wordt t.z.t. uitgenodigd voor een afsluitend concert. Daarna komt de andere helft van de groepen aan de beurt.

Verschillende ouders hebben zich al aangemeld als crea-ouder. Toch komen we nog mensen te kort, dus heeft u tijd, laat het even weten. Uiteraard kunnen we ook crea- opa’s of –oma’s gebruiken.

Over anderhalve week gaan we op kamp, de informatie is uitgedeeld, de organisatie zo goed als rond en we hebben er zin in! In de volgende Nieuwsbrief zullen we er meer over vertellen.

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !