Taak van de oudervereniging

1. de bloei van de school te bevorderen (financieel, ondersteuning bij activiteiten/festiviteiten);

2. te bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren;

3. te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;

4. de belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag.

Algemeen

Nieuwe samenstelling bestuur Oudervereniging het Merweplein

Op woensdag 19 september 2018 vindt de volgende ALV van de oudervereniging plaats. Hieronder staan enkele documenten die dan besproken zullen worden.

ALV bijlage budget activiteiten 2018-2019

ALV bijlage Ouderbijdrage2018-2019-doorlopende incasso

Jaarverslag OV ALV 19-09-2018

 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:
Wijnand Germs (voorzitter)
Mariëlle Bouwhuis (penningmeester)
Cees van Gelderen (secretaris)
Claudia Elsman
Erica Ras
Heske Roovers
Liselot Uijterlinde
Sylvia Bassa
Willemijn van Gemert
Pauline Verwolf (teamlid)
Thea den Teuling (teamlid)

 

De volgende bestuursleden zijn afgetreden:
Dicky van Veen
Karin Pieterse
Miranda Jager
Tineke den Outer
Annelies Stasse (teamlid)


Zij worden hartelijk bedankt voor al hun inzet.

 

Educatieve uitstapjes

Voor het schooljaar 2016/2017 is er per groep een bedrag van € 6,- beschikbaar voor de educatieve uitstapjes, het knutselen en koken. Het is dan ook niet de bedoeling dat het hele bedrag op gaat aan 1 activiteit (bijv. geen uitjes van € 6,-).
De kosten kunnen worden gedeclareerd d.m.v. het declaratieformulier.
U kunt het formulier met de originele bonnen/facturen aan de leerkracht geven en de leerkracht zorgt ervoor dat het in het postvakje van de oudervereniging t.a.v. de penningmeester terecht komt.
Zijn er na het lezen toch nog vragen, dan kunt u die stellen via de e-mail van de Oudervereniging

Notulen en jaarverslag ALV

De notulen en bijbehorende stukken van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 5 oktober 2016 zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jaarverslag oudervereniging ALV 11 oktober 2017

Reglement

Ouderbijdrage

In oktober 2016 heeft uw kind het incassoformulier voor dit schooljaar mee naar huis gekregen.
Wij verzoeken u het formulier getekend in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Het incassoformulier (ouderbijdrage) kunt u hieronder openen, daarna uitprinten en invullen.

Indien er nog vragen zijn, kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderbijdrage groep 1 en 2

Ouderbijdrage groep 3, 4, 5 en 6

Ouderbijdrage groep 8