Schooltijden

  Groepen 1 t/m 4 Groepen 5 t/m 8

Maandag

08.45-12.00

13.00-15.15

08.45-12.00

13.00-15.15

Dinsdag

08.45-12.00

13.00-15.15

08.45-12.00

13.00-15.15

Woensdag

08.45-12.00

08.45-12.45

Donderdag

08.45-12.00

13.00-15-15

08.45-12.00

13.00-15.15

Vrijdag

08.45-12.00

 

08.45-12.00

13.00-15.15

*Om 08.35 uur gaat de bel, de kinderen mogen dan alvast naar binnen en om 08.45 uur beginnen de lessen. De lessen om 13.00 uur beginnen direct na het gaan van de bel.

Gymtijden groepen 3 t/m 8 (2017-2018)

  Maandag     Dinsdag       Woensdag    Donderdag  Vrijdag       
08.45-09.30        3a vakleerkracht 4b eigen leerkracht 6a eigen leerkracht
09.30-10.15 5a vakleerkracht     3b vakleerkracht 4a eigen leerkracht 7b eigen leerkracht
10.15-11.00 6b vakleerkracht    4a vakleerkracht   8a eigen leerkracht 
11.00-11.45 4b vakleerkracht   7a vakleerkracht* 3b eigen leerkracht 8b eigen leerkracht
      6a vakleerkracht*    
13.00-13.45 8a vakleerkracht 3a vakleerkracht   5b eigen leerkracht  
13.45-14.30 5b vakleerkracht 5a vakleerkracht   7a eigen leerkracht  
14.30-15.15 8b vakleerkracht 7b vakleerkracht   6b eigen leerkracht  

 * Op woensdag: 7b 11.15-12.00 uur en 6a 12.00-12.45 uur.

 

 

 

april/mei 2018

17 en 18 april: centrale eindtoets

20 april: Koningsspelen

21 april t.m 6 mei: meivakantie

 

10 en 11 mei: Hemelvaart

14 en 16 mei: schoolfotograaf

16 mei: praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8)

21 mei: Pinksteren

 

JAARKALENDER !