Visie/missie

Onze visieboom vormt de basis voor ons onderwijs. Hieronder ziet u de boom en worden de “takken” kort uitgelegd. 

 

Boom IKC Merweplein

 

• Plezier:
Binnen IKC Merweplein kunnen alle kinderen met plezier (op)groeien in een sfeervolle omgeving.
• Samen:
Je bereikt meer door samen te spelen, leren, werken en op te groeien met iedereen binnen ons IKC.
• Veiligheid:
Door vallen en opstaan in een veilige omgeving kun je jezelf ontwikkelen. We hebben we respect voor iedereen.
• Ontdekkend leren:
De kinderen vinden uitdagingen, proberen oplossingen uit en doen ervaringen op waardoor zij zich steeds verder ontwikkelen.
• Zelfstandigheid:
Kinderen zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen groei- en leerproces.
• Talentontwikkeling:
Met een blazersklas, Cambridge Engels, plusklas, creacircuit en klassenpresentaties.