Onze schoolgids
In onze schoolgids vindt u alle praktische informatie over de school. Download de schoolgids hier.

Nog meer informatie
Alle cijfermatige informatie over de school staat op scholenopdekaart.nl.

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen wij hiervoor ter beschikking hebben. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld.
Het complete schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden